Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DO SADA OKO 2,5 ODSTO PREDUZETNIKA REGISTROVANO ELEKTRONSKI


Jeftinije je i brže, ali i dalje nije popularnije. Preduzetnici od početka ove godine mogu da registruju biznis elektronski, bez odlaska u Agenciju za privredne registre, ali je to dosad iskoristilo svega 888 njih, što je oko 2,5 odsto u tom periodu registrovanih preduzetnika. Od pre dve nedelje na isti način delatnost mogu da prijave i jednočlana privredna društva, a to je i učinilo njih - troje.

E-prijava za registraciju osnivanja jednočlanog d.o.o. je uvedena 17. oktobra. Važi za firme u koje imaju jednog osnivača, a on je ujedno i direktor društva.

“Ova procedura se u potpunosti sprovodi internetom, a osim što isključuje dolazak pred šalter, ili slanje dokumenata poštom, e-registracija je i jeftinija od one "u papiru", podsećaju u Agenciji za privredne registre. "Građani ovu novu, elektronsku uslugu, moraju da plate isključivo platnom karticom, a naknada je za 1.400 dinara niža od one koja se plaća za "papirnu" registraciju".

Prilikom popunjavanja e-prijave za registraciju osnivanja, istovremeno se podnose i podaci za Poresku upravu, kako bi se dodelio PIB, prijava o PDV evidentiranju, ali i podaci koji se prosleđuju PIO fondu o članu društva koji zasniva radni odnos u privrednom društvu.

“Ovu pogodnost, koju omogućuje jednošalterski sistem registracije, inače, imaju i podnosioci koji popunjavaju papirnu prijavu”, dodaju u APR. - Ali, pogodnost koju imaju samo podnosioci e-prijave su što ih sistem navodi da popune sva neophodna polja iz prijave, kao i ta da iz padajućeg menija u aplikaciji biraju šifru delatnosti, dok se prilikom popunjavanja papirne prijave ta šifra proverava u Uredbi o klasifikaciji delatnosti.

Da li su ispunjeni uslovi za registraciju naziva društva, te da li su podaci iz prijave usklađeni sa podacima navedenim u priloženoj dokumentaciji, registrator proverava u postupku registracije, nakon podnošenja prijave. Vlasnik preduzeća zato treba ranije da proveri da li je željeni naziv društva slobodan, da odluči koju će delatnost prijaviti registru kao pretežnu, te da proveri da li su podaci uneti u aplikaciju istovetni sa onima iz priloženih dokumenata.

Elektronska prijava i sva priložena dokumenta moraju biti kreirani u formi e-dokumenta, potpisanog e-potpisom člana društva. Druga opcija je da su u obliku digitalizovanog akta čija je istovetnost originalu potvrđena kvalifikovanim e-pečatom ili kvalifikovanim e-potpisom javnog beležnika.

Izvor: Vebsajt Novosti, 6.11.2018.
Naslov: Redakcija