Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JEDNA OD BANKA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU POTPISALA UGOVORE SA VRHOVNIM KASACIONIM, DRUGIM I TREĆIM OSNOVNIM SUDOM O KREDITIRANJU ZAPOSLENIH: Lica zadužena u švajcarskim francima sumnjaju u nepristrasnost VKS-a prema toj banci u rešavanju njihovog statusa. Iz VKS-a navode da Sud ugovorom samo daje garancije da će aktivirati administrativne zabrane kao način naplate kredita koje su uzeli zaposleni, a koji nemaju račun ili depozit u konkretnoj banci i navode da građani mogu da traže izuzeće sudije ukoliko saznaju da se zadužio u dotičnoj banci


Ugovor o poslovnoj saradnji koji je Vrhovni kasacioni sud (VKS) potpisao sa bankom o kreditima za zaposlene nije sukob interesa, niti je reč o korupciji. Sud ugovorom samo daje garancije da će aktivirati administrativne zabrane kao način naplate kredita koje su uzeli zaposleni, a koji nemaju račun ili depozit u konkretnoj banci, izjavio je predsednik VKS, Dragomir Milojević.

VKS, kao i Drugi i Treći osnovni sud u Beogradu, našli su se poslednjih dana na javnosti zbog ugovora koje su sklopili sa jednom bankom o kreditima za zaposlene. Zaduženi u švajcarskim francima tvrde da je takav potez suda nezakonit i da stvara uslove za povoljniji tretman banke u eventualnim sudskim sporovima. Jelisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije konstatovala je da sud po zakonu ima ograničenu poslovnu sposobnost i ne može da sklapa komercijalne ugovore. Kaže, takođe, da banka daje kredit po povoljnijim uslovima, što je poklon sudijama, a sudije ne smeju da primaju poklone.

- Nijedan sudija nije ni tražio, niti je dobio kredit. Koliko su sudije ovog suda povlašćene, najbolje pokazuje podatak da sedam-osam njih, uključujući i predsednika suda, plaćaju privatne stanove, a troje sudija svakog dana putuje u Beograd na posao. Ovaj tipski ugovor nema nikakve veze sa korupcijom i lično garantujem da banka neće imati povoljniji tretman u sporovima pred sudom - odgovara Milojević.

Predsednik suda dodaje i da svaki građanin može da traži izuzeće konkretnog sudije ako sumnja u njegovu nepristrasnost.

Takođe se pita da li su sudije diskriminisane u odnosu na ostale građane, pa ne smeju da uzimaju kredite, jer će neko uvek posumnjati u njihovu nepristrasnost.

- Ugovor koji već danima diže prašinu nije tajni, a sud ima sklopljene memorandume o saradnji i sa drugim institucijama, od SANU, preko fakulteta, do nevladinih organizacija. Da nemamo podršku Svetske banke, USAID, američke ambasade i OEBS, ne bismo mogli nijednu konferenciju da održimo, jer država nema para. Da li to znači da nas oni korumpiraju pošto finansiraju materijale i gostovanja na tim skupovima? - pita se Milojević.

Kredite kod banke uzelo je šest pravosudnih službenika u VKS, dok je jedan raskinuo ugovor. U ugovorima se navodi se da su obaveze klijenta, odnosno suda, osim obezbeđenja naplate rata kredita preko administrativnih zabrana, i obaveštavanje banke u slučaju prestanka radnog odnosa sa zaposlenim koji je taj kredit uzeo, a najkasnije u roku od tri dana.

Oglasila se i predmetna banka potvrđujući da je reč o tipskim ugovorima. Kako kažu, oni ne daju nikakve povlastice zaposlenima u kompanijama potpisnicama, već samo preciziraju mehanizme naplate u slučaju aktivacije administrativne zabrane.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. Crnjanski Spasojević, 04.11.2016.
Naslov: Redakcija