Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USTAVNI SUD RS: Ukoliko do sredine decembra 2016. godine ne bude izabrano devet sudija, rad suda biće blokiran. Sud neće moći da donosi odluke, niti da pokreće postupke za ocenu ustavnosti i zakonitosti


Rad Ustavnog suda Srbije biće blokiran ukoliko do sredine decembra 2016. godine ne bude izabrano čak devet sudija kojima ističe devetogodišnji mandat, ili je već istekao. Od ukupno 15 sudija ovog suda, među kojima je i predsednik suda, ima devet kojima u decembru ističe mandat na koji su birani 2007. godine.

Mandat ističe sudijama Predragu Ćetkoviću, Oliveri Vučić, Dragiši Slijepčeviću, Draganu Stojanoviću, Mariji Draškić, Katarini Manojlović Andrić, Bosi Nenadić i sadašnjoj predsednici Vesni Ilić Prelić, a sudiji Agneš Kartag Odri mandat je već istekao.

Član 172. Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav) Ustav Republike Srbije propisuje da Ustavni sud čini 15 sudija od kojih po pet biraju Narodna skupština, predsednik i opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda (VKS).

"Narodna skupština bira pet sudija Ustavnog suda između deset kandidata koje predloži predsednik Republike. Predsednik imenuje pet sudija Ustavnog suda između deset kandidata koje predloži skupština, a opšta sednica VKS imenuje pet sudija između deset kandidata koje na zajedničkoj sednici predloži Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca", propisuje Ustav.

Ukoliko se nešto hitno ne preduzme, u Ustavnom sudu će ostati svega šest sudija kojima mandat ističe 2019. godine. Sa tolikim brojem sudija, ne mogu se donositi odluke jer je za to neophodna većina sudijskih glasova. Takođe, sud ne može da donosi ni odluke o samostalnom pokretanju postupka za ocenu ustavnosti ili zakonitosti, jer takva odluka mora da bude doneta dvotrećinskom većinom glasova svih sudija Ustavnog suda.

Ni Ustav, ni zakoni ne predviđaju zamenika, niti vršioca funkcije predsednika suda. Po Zakonu o Ustavnom sudu ("Sl. glasnik RS", br. 109/2007, 99/2011, 18/2013 - odluka US, 103/2015 i 40/2015 - dr. zakon), predsednik suda je dužan da šest meseci pre isteka devetogodišnjeg mandata o tome obavesti ovlašćenog predlagača, odnosno predsednika Republike Srbije i Narodnu skupštinu. Prema nezvaničnim informacijama, to je i urađeno.

U slučaju da rad Ustavnog suda u decembru bude blokiran to ne bi bio prvi put. U ovakvoj situaciji, sud se našao i 2006. godine kada je tadašnji predsednik suda ispunio zakonske uslove za odlazak u penziju, a dva sudijska mesta bila su upražnjena. Bez predsednika u sudu ne mogu da se zakazuju, niti održavaju sednice.

Ustav propisuje da se sudija Ustavnog suda bira među istaknutim pravnicima sa najmanje 40 godina života i 15 godina iskustva u pravnoj struci. Jedna osoba može da bude birana ili imenovana za sudiju Ustavnog suda najviše dva puta. Predsednika ovog suda, biraju sudije Ustavnog suda, tajnim glasanjem, na tri godine.

USTAV REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006)

Sastav Ustavnog suda.

Izbor i imenovanje sudija Ustavnog suda

Član 172

Ustavni sud čini 15 sudija koji se biraju i imenuju na devet godina.

Pet sudija Ustavnog suda bira Narodna skupština, pet imenuje predsednik Republike, a pet opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda Srbije.

Narodna skupština bira pet sudija Ustavnog suda između 10 kandidata koje predloži predsednik Republike, predsednik Republike imenuje pet sudija Ustavnog suda između 10 kandidata koje predloži Narodna skupština, a opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda imenuje pet sudija između 10 kandidata koje na zajedničkoj sednici predlože Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca.

Sa svake od predloženih lista kandidata jedan od izabranih kandidata mora biti sa teritorije autonomnih pokrajina.

Sudija Ustavnog suda se bira i imenuje među istaknutim pravnicima sa najmanje 40 godina života i 15 godina iskustva u pravnoj struci.

Jedno lice može biti birano ili imenovano za sudiju Ustavnog suda najviše dva puta.

Sudije Ustavnog suda iz svog sastava biraju predsednika na period od tri godine, tajnim glasanjem.

Izvor: Vebsajt Politika, Miroslava Derikonjić, 04.11.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija