Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SEDMA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE RS U 2014. GODINI: ZAVRšEN NAčELNI PRETRES O PREDLOGU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANSIRANJU POLITIčKIH AKTIVNOSTI


Četvrtog dana, 6. novembra, pre prelaska na rad po dnevnom redu sednice, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Dragan Jovanović, mr Aleksandra Jerkov i Zoran Babić, zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Narodna skupština započela je načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, koji je podnela grupa od 128 narodnih poslanika Poslaničke grupe Srpska napredna stranka.

Predloženi zakon obrazložio je predstavnik predlagača narodni poslanik Zoran Babić.

Na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, Narodna skupština je konstatovala prestanak mandata, pre isteka vremena na koje je izabran, narodnom poslaniku Bojanu Ziriću, danom podnošenja ostavke.

Do kraja rada, Narodna skupština završila je načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti.

Narodna skupština nastavlja sa radom u petak, 7. novembra, u 9.00 časova.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 6.11.2014.