Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OKRUGLI STO: "MUNICIPALNE OBVEZNICE - MOTOR RAZVOJA LOKALNIH SAMOUPRAVA": 12. NOVEMBAR 2014. GODINE


Privredna komora Beograda u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština organizuje okrugli sto na temu: "Municipalne obveznice - motor razvoja lokalnih samouprava", 12. novembra 2014. godine,  u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala VI, sa početkom u 12 časova.

Na okruglom stolu će govoriti: Đorđe Staničić, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština, Aleksandar Bućić, pomoćnik generalnog sekretara za finansije Stalne konferencija gradova i opština, dr Zoran Ćirović, predsednik Komisije za hartije od vrednosti i dr Ana Jovanović, direktor Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti.

Okrugli sto je namenjen gradovima, opštinama i gradskim opštinama, privrednim društvima, potencijalnim investitorima i svim ostalim zaintresovanim stranama. Cilj okruglog stola je da upozna sve prisutne o dosadašnjim dostignućima u emisijama municipalnih obveznica, kao i da informiše predstavnike gradova i opština o mogućnostima koji se pružaju korišćenjem ovih finansijskih instrumenata.

Okrugli sto je namenjen i privrednim društvima, koji bi kao potencijalni investitori imali priliku da se upoznaju sa prednostima municipalnih obveznica kao izvora finansiranja kapitalnih projekata, vrstama, prednostima, ograničenjima i modelima emitovanja kao i procedurama trgovanja hartijama od vrednosti. Na okruglom stolu prisutni će imati prilike da čuju i iskustva do sada emitovanih municipalnih obveznica u Srbiji, kao i predstavljanje primera dobre prakse. 

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 6.11.2014.