Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

U PRIPREMI NACRT ZAKONA O SUDSKIM VEŠTACIMA: Novi pravni okvir biće usklađen sa evropskim standardima i potrebama prakse


Ministarstvo pravde razmatra izradu novog pravnog okvira u oblasti rada sudskih veštaka, budući da postojeći nije u potpunosti usklađen sa evropskim standardima i potrebama prakse, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu pravde Mirko Čikiriz.

Čikiriz je istakao da Nacionalna strategija reforme pravosuđa za period 2019-2024, kao i strategija reforme do 2019. godine, prepoznaje značaj i ulogu sudskih veštaka u pravosudnom sistemu, ali i da ukazuje na to da uloga sudskih veštaka nije na nivou koji bi omogućio efikasnije postupanje.

"Najviše primedbi na rad sudskih veštaka se odnosi na prekoračenje ostavljenog roka za izradu nalaza i mišljenja usled čega sudovi izriču opomene ili novčane kazne", ukazao je Čikiriz.

On je dodao da se, pored ostalog, razmatra neophodnost prelaska sa administrativnih provera prilikom imenovanja ka suštinskim i stručnim - osmišljavanje osnovne obuke, pitanje provere znanja i veština pre imenovanja, potrebe za unapređenjem kvaliteta veštačenja kroz kontinuiranu obuku i usklađivanje prakse, ali i kroz veću odgovornost.

Čikiriz je napomenuo da će prilikom izrade novog pravnog okvira biti razmatrani postojeći problemi u praksi, kao i evropski standardi i najbolja rešenja država članica EU, naročito onih sa srodnom pravnom tradicijom.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 02.10.2019.
Naslov: Redakcija