Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOZI ZAKONA O RAČUNOVODSTVU I O REVIZIJI: Cilj zakona je podizanje nivoa kvaliteta finansijskog izveštavanja


Cilj Predloga zakona o računovodstvu i Predloga zakona o reviziji jeste podizanje nivoa kvaliteta finansijskog izveštavanja u Republici Srbiji, što je jedan od preduslova za stvaranje boljeg poslovnog ambijenta u zemlji za podsticaj razvoja domaće privrede i privlačenje potencijalnih stranih investicija, naveo je ministar finansija Siniša Mali obrazlažući predloge zakona u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Postoji pet osnovnih razloga za donošenje predloženih zakona.

Prvi, usklađivanje sa zahtevima novih propisa EU u oblasti korporativnog finansijskog izveštavanja i to je direktiva 213/34 i direktiva 214/95, kao i ispunjavanje merila za zatvaranje Poglavlja 6, pravo privrednih društava.

Drugi, prihvatanje preporuke Manival-a u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Manival je telo Saveta Evrope koje se bavi procenom usaglašenosti nacionalnih sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma država članica Saveta Evrope sa međunarodnim standardima tzv. FATF.

Treći razlog je bolja procena budućih performansi privrednih društava, što će omogućiti investitorima da donose dobre investicione odluke na osnovu transparentnih finansijskih izveštaja.

Četvrti razlog je unapređenje postojećeg sistema javnog nadzora i kontrole nad kvalitetom rada revizorske profesije, a u skladu sa regulativom EU i najboljom praskom.

Peti razlog je podizanje nivoa kvaliteta revizorskog i finansijskog izveštavanja u Republici Srbiji, kroz unapređenje sistema obavljanja revizije, što je jedan od preduslova za privlačenje potencijalnih stranih investitora i domaćih takođe.

Ključne izmene predložene u Zakonu o računovodstvu su sledeće: regulisanje pružanja računovodstvenih usluga, Komora ovlašćenih revizora će izdavati dozvole pravnim licima i preduzetnicima za rad, dok će registar voditi Agencija za privrede registre, pri čemu se upis u registar vrši po službenoj dužnosti i nema dodatnih troškova za privredu.

Siniša Mali: Jedan od uslova za dobijanje dozvola je i da najmanje jedno lice bude stalno zaposleno u pravnom licu i da to lice, ili sam preduzetnik, ispunjava uslov da ima profesionalno zvanje iz oblasti računovodstva ili revizije stečeno kod članice Međunarodne federacije računovođa. Trenutno u Republici Srbiji postoje dve takve profesionalne organizacije koje su članice Međunarodne federacije računovođa i to je Komora ovlašćenih revizora i Savez računovođa i revizora Srbije.

Registar pružalaca računovodstvenih usluga počinje sa radom 1. januara 2021. godine, a pravna lica, odnosno preduzetnici koji pružaju računovodstvene usluge u roku od tri godine, od dana stupanja na snagu ovog zakona, u obavezi su da usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona.

Obaveza pravnim licima, odnosno preduzetnicima da fakture, račune, kao računovodstvene isprave, izdaju isključivo u elektronskom obliku je takođe jedna od odredaba Zakona o računovodstvu. Na ovaj način pojednostaviće se procedura izdavanja faktura, nisu potrebni ni pečat ni potpis i skratiti vreme neophodno za obavljanje ovih poslova, biće obezbeđen brži povraćaj PDV-a i drugo. Ove e-fakture biće obavezne počev od 1. januara 2022. godine.

Predlog zakona o računovodstvu je prvi korak ka uvođenju e-faktura u privredu Republike Srbije. U naredne tri godine bavićemo se time kroz čitav niz zakona i podzakonskih akata, kako bi od 1. januara 2022. godine e-fakture bile uvedene bez pečata, bez potpisa.

Treća karakteristika Zakona o računovodstvu je što različite kategorije pravnih lica, uključujući mikro i mala pravna lica, mogu primenjivati međunarodne standarde finansijskog izveštavanja prilikom sastavljanja redovnih godišnjih finansijskih izveštaja. Ovo će uticati na dodatno smanjenje troškova pravnim licima u vezi sa finansijskim izveštavanjem, lakše poslovanje i obezbeđivanje da njihovi finansijski izveštaji budu transparentniji i pouzdaniji.

Dalje, ovaj zakon predviđa ukidanje obaveze sastavljanja i dostavljanja dva seta izveštaja. Postoje dva seta izveštaja koja treba dostaviti, za statističke i druge potrebe, kao i finansijske izveštaje Agenciji za privredne registre i sada imamo jedan rok, rok za dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja, koji će obuhvatiti i statistički izveštaj, do 31. marta tekuće za prethodnu godinu.

Konačno, ovaj zakon podrazumeva prihvatanje Preporuke 28 Manival-a za izmenu postojeće regulative, u smislu zabrane krivično osuđivanim pravnim i fizičkim licima i njihovim povezanim licima, kao i saradnicima, da budu osnivači i vlasnici pravnih lica i preduzetnika koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga.

Najvažnije izmene Predloga zakona o reviziji su sledeće – najpre, javni nadzor nad obavljanjem revizije i kontrole kvaliteta nad radom revizorske struke objedinjeni su u okviru jedne institucije i to je Komisija za hartije od vrednosti. Ovaj predlog je u skladu sa zahtevima EU regulative i sa najboljom praksom. Sada se ovaj postupak odvija u tri institucije – Komora ovlašćenih revizora, Odbor za javni nadzor nad obavljanjem revizije i Ministarstvo finansija. Proces od početka kontrole kvaliteta rada revizora pa do krajnjeg rezultata, izricanja mera, biće kraći, a bilo je slučajeva da proces traje i preko šest meseci od dana započinjanja procesa u okviru Komore ovlašćenih revizora.

Druga najvažnija izmena je prihvatanje Preporuke 28 Manival-a za izmenu postojeće regulative u smislu zabrane krivično osuđivanim pravnim i fizičkim licima i njihovim povezanim licima, kao i saradnicima da budu osnivači i vlasnici društva za reviziju.

Treća izmena se odnosi na rok za usklađivanje društava za reviziju koji je godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, uz obavezu da obaveste komisiju i komoru o tome, pri čemu se ne podnosi novi zahtev za izdavanje dozvole.

Konačno, poslednja važna izmena ovog zakona je brisanje izrečenih mera iz registra i to se odnosi na rok za brisanje koji počinje da teče od dana izricanja mere, u skladu sa postojećim Zakonom o reviziji.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 04.10.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija