Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OTVORENO XIX REDOVNO GODIŠNJE STRUČNO SAVETOVANJE UDRUŽENJA ZA RADNO PRAVO I SOCIJALNO OSIGURANJE: ZLATIBOR OD 6. DO 8. OKTOBRA 2016. GODINE, NA SAVETOVANJU PREDSTAVLJENA PRAVNA BAZA PARAGRAF LEX


Dana 6. oktobra 2016. godine, na Zlatiboru, je otvoreno XIX redovno godišnje stručno savetovanje Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje. Savetovanje traje tri radna dana i završava se u subotu 8. oktobra 2016. godine.

U okviru prvog dana savetovanja pored uvodnih reči i svečanog otvaranja, referate su izlagali , prof dr. Predrag Jovanović, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, prof. dr Radoje Brković, pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, prof. dr  Živko Kulić, Pravni fakultet Džon Nezbit, prof dr. Goran Milošević pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Predrag Trifunović, sudija Vrhovnog kasacionog suda, Ivica Lazović, zamenik direktora Republičke Agencije za mirno rešavanje sporova.

Nakon referata, supervizor rada Redakcija, Dušan Pavlović, svim prisutnim učesnicima je prezentovao pravnu bazu Paragraf Lex, kao i pravne baze propisa Bosne i Hercegovine i Crne Gore, Paragraf Lex Ba i Paragraf Lex MNE u izdanju kompanije Paragraf.

U popodnevnom delu savetovanja održani su okrugli stolovi na temu radnih odnosa u državnim organima i lokalnoj samoupravi, kao i na teme izmene radnog zakonodavstva i sudske prakse.

Za drugi dan savetovanje planirano je dalje izlaganje referata kao i prezentacija novih publikacija članova Udruženja i to:

- Praktikum za radno i socijalno pravo, autora: prof. Dr Radoja Brkovića, redovnog profesora Pravnog fakulteta u Kragujevcu, Doc. Dr Bojan Urdarević, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, Aleksandar Antić, saradnik na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu,

- Disciplinska odgovornost zaposlenih, autora: prof Goran Obradović, vanredni profesor Pravnog fakulteta u Nišu, Doc. Dr Slobodanka Kovačević Perić, docent na Pravnom fakultetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Trećeg dana savetovanja nastaviće se sa izlaganjem referata i na kraju će biti usvojene poruke sa savetovanja.
Izvor: Redakcija, 06.10.2016.