Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

REFORMA OBRAZOVNOG SISTEMA: INICIJATIVA FORUMA SREDNJIH STRUčNIH šKOLA ZA UVOđENJE OBAVEZNIH GODIšNJIH LEKARSKIH PREGLEDA ZA PROSVETNE RADNIKE


Sistematski za učitelje i nastavnike ukinuti su pre desetak godina jer su bili veliki trošak, a Forum srednjih stručnih škola inicira njihov povratak.

Nastavnici su sada dužni da obave sistematski samo prilikom zapošljavanja. To praktično znači da se zdravstveno stanje prosvetara nakon zasnivanja radnog odnosa ne proverava do penzije. Inicijativu da se u prosveti vrate sistematski za zaposlene u školama pokreće Forum stručnih škola, uveravajući da je prosečna starost zaposlenih u školama - 51,5 godina, a da se ne zna da li su zdravstveno spremni da odgovore na izazove posla koji rade, jer obaveznih lekarskih pregleda nema.

"Ko zna koliko je među prosvetnim radnicima kandidata za kardiologa, endokrinologa, neuropsihijatra, kojima je potrebno lečenje i adekvatna terapija. Ranije su postojali sistematski pregledi svake godine. Nisu bili temeljni, ali su bili. Kao i u svakoj branši, i u prosveti ima bolesnih ljudi, sa različitim zdravstvenim tegobama, problemima sa pritiskom, hroničnim oboljenjima, obolelih od infektivnih bolesti. Dakle, možda se među njima nalaze oni koji više nisu sposobni da rade sa đacima u školama", objašnjava predsednik Foruma srednji stručnih škola Milorad Antić.

Radna mesta u obrazovanju ne spadaju u zanimanja sa povećanim rizikom, prema propisima kojima se uređuje bezbednost, zdravlje na radu i javno zdravlje. Otuda redovni sistematski ne postoje.

Ipak, prosvetni zakoni omogućavaju direktorima škola da pošalju zaposlene kod lekara, ukoliko sumnjaju da nisu dobrog zdravlja.

Podsetimo, novosadska prosvetna inspekcija pokrenula je 2012. godine inicijativu za uvođenje godišnjih lekarskih pregleda za prosvetare, nakon istraživanja Centra za prevenciju devijantnog ponašanja mladih, koje je pokazalo da su petinu osnovaca nastavnici vređali i ismevali, a oko šest odsto vukli za kosu i uši.

Tada je najavljeno da će prosvetna inspekcija podneti predlog da se u okviru akta o proceni rizika radnih mesta, koji ima svaka škola, uvedu i godišnji sistematski pregledi nastavnika. Međutim, nije poznato kakav epilog je imala ova inicijativa, ali je evidentno da se ništa nije promenilo.

Izvor: Vebsajt 021, 06.10.2016.
Naslov: Redakcija