Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI ZAKON KOJI ĆE REGULISATI RAD AGENCIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE: PREDVIđENO JE IZJEDNAčAVANJE PRAVA ONIH KOJI RADE NA LIZING I ONIH KOJI SE ZAPOšLJAVAJU NA BILO KOJI DRUGI NAčIN. PROCENJUJE SE DA ćE SE PREDLOG OVOG ZAKONA U SKUPšTINSKOJ PROCEDURI NAćI DO APRILA 2017. GODINE


Oko 60.000 ljudi u Srbiji je zaposleno preko 85 agencija za zapošljavanje, ali je oblast iznajmljivanja radne snage zakonski neregulisana. Najveći problem je nezakonito poslovanje pojedinih agencija i izrabljivanje radnika. Rešenje stiže u prvoj polovini 2017. godine, kažu u Ministarstvu rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja koje je oformilo radnu grupu za izradu Nacrta zakona o agencijama za privremeno zapošljavanje.

Iznajmljivanje radne snage, tzv. prekarni rad, pojedinci smatraju nedostojnim za čoveka zbog toga što utiče na zdravlje, a radnik je toliko nesiguran da ne može da planira svoju budućnost.

"Osoba ne može da osnuje porodicu ili da obezbedi kredite jer ne zna dokle će da radi. To je dakle potpuno nesiguran rad. Sa druge strane, taj stres u kome se nalazi je destruktivno stanje, koje apsolutno izaziva i fizičke i psihičke posledice", objašnjava psiholog Nikola Ristivojević.

Sindikati se zalažu za donošenje Zakona o agencijama za privremeno zapošljavanje zbog teške situacije u kojoj se nalaze radnici zaposleni na taj način.

"Primaju manje od minimalne zarade, nemaju apsolutno nikakva prava, ne mogu da iskoriste godišnji odmor, a ni svoj dnevni odmor koji predviđa Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014). Potpuno su neravnopravni sa zaposlenima koji su u radnom odnosu kod poslodavca", navodi Melanija Petač iz Samostalnog sindikata Srbije.

U Srbiji na taj način radi skoro 45 odsto radnika, a u Evropi tri puta manje. Takav rad izaziva stres, koji deluje i na produktivnost preduzeća, jer čovek pod stresom ne može biti produktivan i kreativan. Povećava troškove društva, jer radnici češće obolevaju i leče se, a umanjuje i Penzioni fond.

Agencije ističu koliko dobrog donose firmama i radnicima. Umesto kompanija rade kompletnu kadrovsku i finansijsku administraciju za radnike, mogu zameniti radnika na bolovanju ili na odsustvu, a vode računa i o svoj zakonskoj regulativi za zaposlenog.

"Agencija je odgovorna za njegovo zaposlenje, za ugovor o radu, njegova prava iz radnih odnosa, njegovo rešenje o prestanku rada, i dalje, ako ima pravo od Nacionalne službe zapošljavanja na novčanu naknadu", objašnjava Zoran Bukilić, direktor jedne od ovih agencija.

Ne postoje zvanične procene koliki je gubitak države zbog neuređenosti rada agencija, ali se priprema rešenje problema.

"Radna verzija zakona biće završena do kraja 2016. godine. Nakon toga ide na javnu raspravu i na procenu Evropskoj komisiji i svim ministarstvima. Očekujem da u daljoj proceduri u Vladi i u Narodnoj skupštini Republike Srbije bude u aprilu mesecu, tako da tada očekujem da se taj zakon i usvoji", navodi pomoćnik ministra rada Zoran Lazić.

Po donošenju zakona, biće tačno regulisani odnosi između agencije i zaposlenih, uslovi rada, zarada, bezbednost i zdravlje na radu i, kako najavljuju učesnici radne grupe, radnici zaposleni preko agencija imaće ista prava kao zaposleni u stalnom radnom odnosu.

Izvor: Vebsajt RTS, Srđan Dimitrijević, 06.10.2016.
Naslov: Redakcija