Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O TRGOVINI: PROPISANA JE ZABRANA OGRANIčENJA SLOBODE OBAVLJANJA TRGOVINE NA JEDINSTVENOM TRżIšTU REPUBLIKE SRBIJE. SVI TRGOVCI I SVA ROBA NA NAšEM TRżIšTU IMAJU JEDNAK TRETMAN, NEZAVISNO OD TOGA DA LI DOLAZE IZ NAšE ZEMLJE ILI INOSTRANSTVA. DRżAVA NE MOżE POTROšAčIMA DA SUGERIšE KUPOVINU DOMAćIH PROIZVODA


Kada damo 100 dinara za domaći proizvod, često i do 95 dinara ostaje u zemlji i ide na troškove proizvodnje, plate radnika, investicije i izdvajanja za prosvetu, zdravstvo, penzije, a samo pet dinara odlazi kroz profit vlasniku firme, kaže Milan Ristić, predsednik Udruženja "Moja Srbija", koje godinama vodi akciju o važnosti kupovine domaće robe, ukazujući da ako se istih tih 100 dinara da za uvozni proizvod, najveći procenat sume izlazi iz novčanih tokova Srbije.

Iako je zvanična kampanja "Kupujmo domaće" startovala pre više od 10 godina, nikada nije u punoj meri zaživela u našoj zemlji. Bilo je sporadičnih akcija i pokušaja da se favorizuje domaća roba, ali uglavnom kratkog daha. Kampanja "Kupujmo domaće" počela je na proleće 2004. godine, i u to vreme je bila u skladu sa zakonskim rešenjima i sporazumima iz oblasti trgovine. Vlada Republike Srbije tada je podržala akciju Ministarstva trgovine "Kupujmo domaće - obnovimo Srbiju" zbog povećanja tražnje za domaćim proizvodima i otvaranja novih radnih mesta.

- Osnovna pretpostavka tadašnjeg ministarstva nadležnog za trgovinu, bila je da postoje izraženi stereotipi u javnosti, prema dobrom kvalitetu stranih i lošem kvalitetu domaćih proizvoda - kaže Željko Rakić, načelnik Odeljenja za trgovinu i razvoj konkurencije Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. - To nije odgovaralo stvarnosti i u velikoj meri posledica je imidža robne marke.

Kampanja je imala promotivni karakter i zasnivala se na organizovanju skupova i prikazivanju TV spotova o kupovini domaće robe. Ipak, utisak je da nije bilo suštinskih promena i novog načina razmišljanja u stvarnosti, kroz povećanje kvaliteta, podsticanje domaće proizvodnje, uvođenja zaštitnog znaka...

Važeći Zakon o trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 53/2010 i 10/2013) zabranjuje ograničenja slobode obavljanja trgovine na jedinstvenom tržištu Republike Srbije, dodaje Rakić. To znači da svi trgovci i sva roba na našem tržištu imaju jednak tretman, nezavisno od toga da li dolaze iz naše zemlje ili inostranstva. Država zbog toga više ne može da sugeriše kupovinu domaće robe, jer bi time uticala na slobodan izbor potrošača što nije u skladu sa normama o ravnopravnom tretiranju proizvoda na tržištu. Pravo na slobodan izbor je primarno među pravima potrošača, u pravnim sistemima i EU i UN.

Rakić napominje da je kampanja "Najbolje iz Srbije" koju od 2004. zajedno organizuju Privredna komora Srbije uz podršku Ministarstva trgovine, bila u skladu sa principima EU i UN, a imala je cilj da podstiče stvaranje kvalitetnih srpskih proizvoda i jača njihovu tržišnu poziciju u zemlji i inostranstvu.

ZAKON O TRGOVINI ("Sl. glasnik RS", br. 53/2010 i 10/2013)

2. Načela trgovine

Načelo slobodne trgovine

Član 4

Trgovina se obavlja slobodno na tržištu.

Zabranjena su ograničenja slobode obavljanja trgovine.

Izuzetno ograničenje slobode trgovine može se privremeno uvesti na način i pod uslovima propisanim zakonom.

Načelo ravnopravnosti i zabrane diskriminacije

Član 5

Trgovci su ravnopravni i imaju jednak pravni položaj na tržištu.

Zabranjen je svaki oblik diskriminacije u pogledu uslova za obavljanje trgovine ili narušavanja ravnopravnosti trgovaca na tržištu.

Načelo jedinstvenog tržišta

Član 6

Tržište Republike Srbije je jedinstveno i celovito.

Izuzetno, dozvoljeni su akti ili radnje u skladu sa zakonom, usmereni na podsticanje regionalnog razvoja nerazvijenih područja, za određene socijalno ugrožene kategorije stanovništva, za proizvodnju i promet robe/usluga koje su od egzistencijalnog značaja za stanovništvo, kao i za razvoj određenih delatnosti koje su od javnog interesa, odnosno zaštite određenih dobara od posebnog značaja.

Izvor: Vebsajt Novosti, D. Marinković, 05.10.2015.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija