Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O NACIONALNIM PARKOVIMA: PROPISOM JE PREDVIđENO OSNIVANJE STRUčNOG SAVETA I SAVETA KORISNIKA NACIONALNOG PARKA


Narodna skupština Repubile Srbije usvojila je 5. okotobra 2015. godine. Zakon o nacionalnim parkovima, kojim se utvrđuju mere zaštite prirode i prirodnih vrednosti u nacionalnim parkovima u Srbiji.

Zakonom se uređuju ciljevi, vrednosti, površina, granice i režimi zaštite, upravljanje i održivo korišćenje nacionalnih parkova "Fruška gora", "Đerdap", "Tara", "Kopaonik" i "Šar planina".

Novim zakonskim rešenjima preciznije se definišu režimi zaštite, tako što su taksativno navedene aktivnosti i radovi koje je moguće obavljati u pojedinim stepenima zaštite, što stvara veću pravnu sigurnost za potencijalne investitore.

Predložnim rešenjima se jasnije definišu i obaveze upravljača nacionalnog parka, kroz sprovođenje režima zaštite u nacionalnom parku i upravljanje prirodnim vrednostima, građevinskim zemljištem koje mu je preneto na korišćenje i upravljanje, objektima koji služe upravljanju prirodnim vrednostima, kao i drugim nepokretnostima koja mu se povere na upravljanje.

Jasnije se definiše razvoj i upravljanje, pravila ponašanja, politika održivog razvoja i finansiranje nacionalnih parkova.Bliže se određuje namena sredstava iz pojedinih izvora finansiranja i učvršćuje sistem ubiranja naknada za korišćenje nacionalnog parka.

Zakonom je utvrđeno osnivanje Stručnog saveta Nacionalnog parka, kao stručnog i konsultativnog tela koje prati i analizira programe i projekte iz oblasti zaštite prirode i održivog korišćenja nacionalnog parka.

Utvrđeno je i osnivanje Saveta korisnika Nacionalnog parka, kog čine predstavnici lokalnih samouprava, organizacija i udruženja čija se aktivnost odvija na području Nacionalnog parka.

Izvor: Redakcija, 06.10.2015.