Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA RS USVOJILA UREDBU O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAKNADI TROŠKOVA I OTPREMNINI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA: DNEVNICE ZA SLUżBENA PUTOVANJA U ZEMLJI SMANJENE SA DOSADAšNJIH 2.556 NA 150 DINARA, DOK SU DEVIZNE DNEVNICE SA 65 EVRA SMANJENE NA 15 EVRA


Vlada Republike Srbije usvojila je 6. oktobra 2015. godine Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika ("Sl. glasnik RS", br. 98/2007 - prečišćen tekst i 84/2014), sa ciljem smanjenja troškova i ostvarivanja značajne uštede u budžetu, saopštila je vladina Kancelarija za saradnju sa medijima.

Uredbom su državnim službenicima i nameštenicima dnevnice za službena putovanja u zemlji smanjene sa dosadašnjih 2.556 na 150 dinara, dok su devizne dnevnice sa 65 evra smanjene na 15 evra.

Vlada je donela i Zaključak o usvajanju teksta Memoranduma o ekonomskoj i fiskalnoj politici i tehničkog Memoranduma o razumevanju u okviru koga je usvojen pozitivan, revidiran stav i mere ekonomske politike dogovorene sa Međunarodnim monetarnim fondom, za period 2015-2017. godine, navedeno je u saopštenju.

Izvor: Press služba Vlade Srbije, 06.10.2015.
Nalov, Obeležavanje: Redakcija