Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNI POZIV ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OBLASTI POVRTARSTVA I VOĆARSTVA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA 2015. GODINU: ROK ZA PRIJAVU 16. OKTOBAR 2015. GODINE


Sekretarijat za privredu objavio je 6, oktobra 2015. godine javni poziv za dostavljanje prijava za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti povrtarstva i voćarstva na teritoriji grada Beograda za 2015. godinu.

Podsticajna sredstva su namenjena za nabavku i postavljanje opreme (plastenika sa sistemom za navodnjavanje kap po kap za proizvodnju povrća i sistema za navodnjavanje kap po kap za zasad voća). U okviru istog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva za dodelu podsticajnih sredstava može da konkuriše samo jedan podnosilac prijave i to samo za nabavku i postavljanje jedne vrste opreme koja je predmet ovog javnog poziva.

Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice – nosilac ili član registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ako ima prebivalište na teritoriji grada Beograda i ako je nosilac ili član registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji grada Beograda, kao i da je katastarska parcela na koju se postavlja oprema u vlasništvu – suvlasništvu podnosioca prijave ili u vlasništvu – suvlasništvu nosioca ili člana istog registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ili u zakupu od podnosioca prijave najmanje do 2021. godine.

Ukoliko podnosilac prijave nije vlasnik poljoprivrednog zemljišta, potrebno je da poseduje saglasnost vlasnika – suvlasnika katastarske parcele kojom se dozvoljava postavljanje opreme koja je predmet ovog javnog poziva.

Prednost prilikom izbora korisnika bespovratnih podsticajnih sredstava ima podnosilac prijave koji konkuriše za podsticajna sredstva za nabavku i postavljanje plastenika za proizvodnju povrća i podnosilac prijave koji nije koristio podsticajna sredstva u oblasti povrtarstva i voćarstva koje je dodeljivao Grad Beograd. Podsticajna sredstva, koja su namenska i bespovratna, dodeljuju se u maksimalnom iznosu do 80 odsto cene prihvatljivih troškova nabavke i postavljanja opreme.

Rok za podnošenje prijava na šalteru 3 pisarnice Gradske uprave je 16. oktobar 2015. godine do 15 časova. Prijave podnete preporučenom pošiljkom, predate pošti najkasnije 16. oktobra do 15 časova, smatraće se blagovremenim. 

Izvor: Vebsajt Beoinfo, 06.10.2015.
Izvod iz vesti