Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O ENERGETSKI ZAŠTIĆENOM KUPCU, ODNOSNO UGROŽENOM KUPCU TOPLOTNE ENERGIJE: USVAJANJEM NOVE UREDBE BIćE REšENO PITANJE żALBI POTROšAčA, ZBOG čEGA SU POJEDINE ODREDBE VAżEćEG PROPISA PROGLAšENE NEUSTAVNIM


Vlada Republike Srbije planira da do kraja oktobra 2015. godine usvoji novu Uredbu o energetski zaštićenom kupcu, odnosno ugroženom kupcu toplotne energije ("Sl. glasnik RS", br. 90/2013, 44/2014 - dr. pravilnik, 124/2014 - dr. pravilnik, 40/2015 - dr. pravilnik i 82/2015 - odluka US - dalje: Uredba), kojom će biti otklonjeni nedostaci zbog kojih je postojeća Uredba proglašena neustavnom, a verovatno i proširene kategorije stanovništva koje mogu da računaju na ovu vrstu pomoći, izjavio je ministar rudarstva i energetike, Aleksandar Antić. 

Ustavni sud je 26. marta 2015. godine utvrdio da odredbe čl. 5. do 8. Uredbe, nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006)i zakonom. Sud je, u smislu člana 58. stav 4. Zakona o Ustavnom sudu ("Sl. glasnik RS", br. 109/2007, 99/2011, 18/2013 - odluka US i 40/2015 - dr. zakon), odložio objavljivanje ove Odluke u "Službenom glasniku Republike Srbije" za šest meseci od dana njenog donošenja (predmet IUo-384/2014). Odluka Ustavnog suda objavljena je 28. septembra 2015. godine.

Objavljivanje Odluke Ustavnog suda odloženo je za šest meseci kako bi nadležni imali vremena da otklone nepravilnosti, što nije učinjeno, zbog čega se, od prošle sedmice, odredbe čl. 5. do 8. Uredbe ne primenjuju.

Ustavni sud je jasan – dosadašnji kriterijumi i postupak za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca najugroženijima ne daju jednaku pravnu zaštitu, zbog čega se njihovi zahtevi odbijaju.

"Ovaj status ne dobijaju sva domaćinstva koja su podnela zahtev, već organ jedinice lokalne samouprave ceni ko ispunjava, a ko ne ispunjava uslove", navodi Ustavni sud.

Ministar kaže da će Uredba biti promenjena, kao i da je planirano da se proširi krug osoba koje mogu da koriste ovu pomoć, obuhvatanjem osoba zbog zdravstvenog stanja, i korisnika tuđe pomoći i nege.

Nova rešenja se donose u zajedničkom radu ministarstava, ali i u saradnji sa Svetskom bankom, koja, kako je rekao, ima iskustva u ovoj oblasti.

 "Ključno je da pokušamo da novu Uredbu usvojimo što pre i da s njom startujemo već od novembra. Pravni sistem će dati odgovor na pitanje šta radimo u ovom kratkom vakuum periodu", rekao je Antić, dodajući da se razgovara sa sekretarijatom za zakonodavstvo o tome da li je moguće da se ova podrška koristi i do donošenja nove Uredbe. 

Pravo na olakšice u okviru socijalnih energetskih karata automatski su imali svi primaoci socijalne pomoći, kao i domaćinstva – u zavisnosti od broja članova i visine prihoda koje je propisivala sporna Uredba.

Građani, odnosno domaćinstva koja steknu status energetski zaštićenog kupca imaju pravo da, u zavisnsoti od broja članova domaćinstva, besplatno potroše između 120 i 250 kilovata mesečno, odnosno tokom grejne sezone od 35 do 75 kubnih metara gasa mesečno.

Izvor: Vebsajt RTS, 05.10.2015.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija