Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ENERGETICI: PREDUZETNICI KOJI TROšE VIšE OD 30.000 KILOVAT-čASOVA ELEKTRIčNE ENERGIJE GODIšNJE GUBE PRAVO NA GARANTOVANO SNABDEVANJE I MORAJU DA POTPIšU UGOVOR O KUPOVINI STRUJE SA NEKIM OD PRODAVACA


Na tržištu energije našlo se 17.000 preduzetnika. Ovi kupci gube pravo na javno snabdevanje, pa moraju da prave ugovor sa nekim od prodavaca struje.

Preduzetnici koji troše više od 30.000 kilovat-časova električne energije godišnje moraće sami da kupuju struju. Otvaranjem tržišta električne energije, ovi kupci gube pravo na javno snadbevanje kilovatima, pa će u naredne dve nedelje morati da naprave ugovor sa nekim od prodavaca električne energije.

Prema rečima generalnog direktora EPS-a, Aleksandra Obradovića, preduzetnici koji imaju potrošnju do propisanog limita su po Zakonu o energetici ("Sl. glasnik RS", br. 145/2014 - dalje: Zakon) dužni da napuste javno, povlašćeno snabdevanje.

Narednih nedelja EPS će krenuti u akciju tako što će kontaktirati sa preduzetnicima koji će izaći na slobodno tržište i sa njima pokušati da sklopi ugovor o snabdevanju električnom energijom. Oni su po Zakonu bili dužni da od 1. jula 2015. godine napuste javno snabdevanje po regulisanoj ceni struje, ali da im je u dogovoru sa Ministarstvom energetike i Agencijom za energetiku dato dodatno vreme.

Pod "kapu" nove regulative ući će zapravo - mali biznis, odnosno svako ko ima više od troje - četvoro zaposlenih ili bilo kakvu proizvodnju.

Koga god odaberu, potrošači će morati da plate - više, zato iz Udruženja potrošača očekuju da preduzetnici dobiju ponudu sa većom cenom od minimalno 30 odsto.

ZAKON O ENERGETICI ("Sl. glasnik RS", br. 145/2014)

Propis na snazi od: 30/12/2014

Član 402

Danom stupanja na snagu ovog zakona, pravo na garantovano snabdevanje, kao javnu uslugu, imaju domaćinstva i mali kupci električne energije.

Snabdevač, koji je snabdevao krajnjeg kupca do dana stupanja na snagu ovog zakona, nastavlja da ga snabdeva.

Kupcima, koji su do dana stupanja na snagu ovog zakona imali status malog kupca, a u 2014. godini imali potrošnju električne energije veću od 30.000 kWh pravo na garantovano snabdevanje prestaje 1. jula 2015. godine. 

Izvor: Vebsajt Novosti, M. L. J., 05.10.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija