Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O LOBIRANJU: Treća obuka za lobiste 1. i 2. oktobra. Rok za podnošenje zahteva do 21. septembra 2020. godine


Direktor Agencije za borbu protiv korupcije odredio je održavanje treće obuke za lobistu u periodu od 01. do 02. oktobra 2020. godine, sa početkom u 9 časova.

Obuka će se održati u prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije, Carice Milice 1, Beograd.

Podnosiocima zahteva za pohađanje obuke za lobistu Agencija za borbu protiv korupcije naročito ukazuje na to da će se, u skladu sa Odlukom o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 zaraznom bolešću ("Sl. glasnik RS", br. 23/2020, 24/2020, 27/2020, 28/2020, 30/2020, 32/2020, 35/2020, 37/2020, 38/2020, 39/2020, 43/2020, 45/2020, 48/2020, 49/2020, 59/2020, 60/2020, 66/2020, 67/2020, 72/2020, 73/2020, 75/2020, 76/2020, 84/2020, 98/2020, 100/2020, 106/2020, 107/2020 i 108/2020) i merama zaštite radi sprečavanja širenja COVID-19, obuka organizovati u manjim grupama do najviše 10 kandidata.

U slučaju prijavljivanja većeg broja kandidata, Agencija će obuku organizovati u više termina i o tome obavestiti podnosioce zahteva.

Takođe, u slučaju promena epidemioloških okolnosti, Agencija ostavlja mogućnost odlaganja održavanja navedene obuke, u cilju poštovanja eventualnih izmena mera zaštite radi sprečavanja širenja COVID-19.

Rok za podnošenje zahteva je do 21.09.2020. godine.

Zahtev za pohađanje obuke za lobistu nalazi se na linku http://www.acas.rs/awf/

Iznos naknade od 44.270 dinara za pohađanje obuke za lobistu i izdavanje uverenja o završenoj obuci za lobistu uplaćuje se na:

  • broj žiro računa 840-31255845-68
  • primalac: Agencija za borbu protiv korupcije
  • svrha: Obuka za lobistu

Agencija za borbu protiv korupcije ukazuje da:

Zahtev za pohađanje obuke podnosi se elektronskim putem, nakon dobijanja programski generisane šifre, kojom se potvrđuje elektronska registracija, odštampani i potpisani zahtev, zajedno sa dokazom o uplati, dostavlja se Agenciji, neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Carice Milice 1, Beograd, u roku od tri dana od dana dobijanja programski generisane šifre.

Zahtev za pohađanje obuke koji nije podnet na predviđen način smatraće se da nije ni podnet.

Agencija će obavestiti podnosioce zahteva o Programa obuke za lobistu.

Izvor: Vebsajt Agencija za sprečavanje korupcije, 27.08.2020.
Naslov: Redakcija