Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

OBUKA ZA KORIŠĆENJE APLIKACIJE E-AUKCIJA ZA EKSTERNE KORISNIKE USLUGA U POSTUPKU PRINUDNE NAPLATE POTRAŽIVANJA PUTEM JAVNE PRODAJE: Paragraf organizuje besplatan vebinar 22. septembra 2020. godine


Od 1. septembra 2020. godine, javno nadmetanje za prodaju nepokretnih i pokretnih stvari odvija se isključivo u obliku elektronskog javnog nadmetanja. S tim u vezi, Kompanija Paragraf organizuje besplatan vebinar "Obuka za korišćenje aplikacije e-Aukcija za eksterne korisnike usluga u postupku prinudne naplate potraživanja putem javne prodaje", 22. septembra 2020. godine.

Ovim vebinarom biće detaljno predstavljeni koraci koje zainteresovana fizička ili pravna lica treba da preduzmu - od registracije korisnika i prijavljivanja kvalifikovanim elektronskim sertifikatom, do samog upućivanja ponuda u postupku elektronskog javnog nadmetanja.

Vebinar je namenjen svim fizičkim i pravnim licima, budući da u postupku izvršenja stranka može biti bilo koje fizičko ili pravno lice, a posebno javnim izvršiteljima, advokatima i javnim komunalnim preduzećima.

Nakon ispraćenog vebinara korisnik će biti spreman da samostalno koristi predmetnu aplikaciju.

Teme vebinara:

  • Registracija korisnika i prijavljivanje kvalifikovanim elektronskim sertifikatom i Upućivanje ponude u postupku elektronskog javnog nadmetanja - DETALJNO OBJAŠNJENJE
  • Pretraživanje elektronskih javnih nadmetanja po statusu javnog nadmetanja, kategorijama i po tagovima - DETALJNO OBJAŠNJENJE
  • Postupak za prijavu na elektronsko javno nadmetanje.
  • Postupak za upućivanje ponude nakon početka elektronskog nadmetanja.

Predavači:

  • Jelena Deretić, pomoćnica Ministarke pravde
  • Dušan Kuzmanović, lice odgovorno za zaštitu podataka o ličnost u Ministarstvu pravde
  • Branislav Stojanović, mlađi ekspert za pravni okvir, istraživanje i analizu

Detaljne informacije o vebinaru (teme, prijavu, i ostale korisne informacije) preuzmite na stranici "Obuka za korišćenje aplikacije e-Aukcija za eksterne korisnike usluga u postupku prinudne naplate potraživanja putem javne prodaje".

Izvor: Redakcija, 06.09.2020.