Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

XXVI SAVETOVANJE SUDIJA PRIVREDNIH SUDOVA REPUBLIKE SRBIJE NA ZLATIBORU


U periodu od 4. do 7. septembra 2017. godine, na Zlatiboru, održava se XXVI savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije.

U tri radna dana razmatraju se aktuelne teme iz oblasti privrednog prava, stečaja, parničnog i izvršnog postupka, privrednih prestupa i drugo.

Savetovanje je svečano otvorila Jasminka Obućina, predsednica Privrednog apelacionog suda izlažući predloge za poboljšanje rada privrednih sudova uopšte, naglašavajući izazove s kojima se u svakodnevnom radu suočavaju, ali i iznoseći statističke podatke o broju rešenih predmeta ovog suda u poslednjim godinama, sa analizom tih podataka.

Nakon ovog obraćanja prisutnima su se u vidu pozdravne reči obratili i predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, zatim zamenica predsednika Ustavnog suda, gostujući sudija iz Republike Srpske, direktor USAID projekta vladavine prava, kao i ministarka pravde Nela Kuburović.

Predsednik VKS je u svom izlaganju, odnosno pozdravnoj reči, istakao značaj nezavisnosti sudstva, osvrnuvši se još jednom i na očekivane izmene Ustava Republike Srbije i intervencije koje bi trebalo da budu izvršene u tom pogledu. Naglasio je da onaj ko moli drugoga za nezavisnost u biti nije nezavistan, odnosno nije ravnopravan partner, te apelovao na jasnu podelu vlasti. Osvrnuo se i na proceduralne i materijalne probleme koji se javljaju u postupcima zbog neadekvatnosti Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015, 106/2016 - autentično tumačenje i 113/2017 - autentično tumačenje) .

Ministarka pravde je izložila plan tog ministarstva, odnosno aktivnosti za naredni period, i najavila izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju, kao i donošenje novog zakona o sudskim veštacima. Takođe, Ministarka je najavila da bi 2019. godine trebalo da se pređe na elektronsko podnošenje pismena u svim privrednim postupcima. O najavljenim izmenama Ustava nije govorila.

Nakon ovih pozdravnih reči usledili su uvodni referati:

- Sudsko utvrđenje cene prinudnog otkupa i prodaje akcija, dr Dragiša B. Slijepčević, sudija Vrhovnog kasacionog suda

- Uticaj stečajnog postupka na pravni položaj jemca, Gordana Ajnšpiler Popović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

- Zakon o privrednim društvima Srbije - Može li bolje?, dr Mirko Vasiljević, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

- Privredni prestupi, prekršaji i krivična dela u svetlu načela ne bis in idem, dr Milan Škulić, sudija Ustavnog suda Srbije, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

- Operacionalizacija raspravnog načela u parničnom postupku, dr Gordana Stanković, redovni profesor

Nakon uvodnih referata organizovan je rad po sekcijama, gde su se detaljnije obrađivale zasebne teme u dvema salama, a u formi okruglih stolova.

Dominirala je tema početka primene Izmenjenog Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018) , koju su obrazlagali Branko Stanić, sudija Vrhovnog kasacionog suda i Tatjana Matković Stefanović, sudija Privrednog apelacionog suda, zatim aktuelna pitanja na materijalno pravne probleme s kojima se sudije susreću u praksi na koja su odgovarale sudije Snežana Marić i Vildović, privredni prestupi, ali i već pomenute nedoumice u primeni Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Izvor: Redakcija, 06.09.2018.