Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

MEDIJACIJA KAO ALTERNATIVNI NAČIN REŠAVANJA SPOROVA: Medijacija u privrednim sporovima bitna za unapređenje efikasnosti pravosuđa i poslovnog ambijenta. Analize Svetske banke već dugi niz godina ukazuju na nezavidan položaj Srbije kada je u pitanju brzina prinudnog izvršenja ugovora u privredi


Ministarka pravde Nela Kuburović istakla je važnost razvoja medijacije kao alternativnog načina rešavanja sporova, posebno sporova u privredi u pravcu unapređenja efikasnosti pravosuđa i poslovnog ambijenta u Srbiji.

Otvarajući 25. savetovanje privrednih sudova u Srbiji na Zlatiboru, Kuburović je ukazala da upravo zemlje koje su visoko kotirane na Doing Business listi Svetske banke, naročiti akcenat stavljaju na razvoj alternativnih načina rešavanja sporova u okviru reforme pravosuđa, ali i strateškog razvoja privrede.

U cilju podsticanja sudova da usmere pažnju na organizaciju rada radi podrške medijaciji, 28. juna 2017. godine, doneto je zajedničko Uputstvo Vrhovnog kasacionog suda, Visokog saveta sudstva i Ministarstva pravde za unapređenje medijacije u Srbiji, ukazala je Kuburović.

Prema njenim rečima, unapređenje položaja Republike Srbije na Doing Business listi Svetske banke, kao i poslovnog ambijenta, zavisi od unapređenja efikasnosti pravosuđa, što je i razlog zašto se rad privrednih sudova, prati u analizama Svetske banke na godišnjem nivou, bilo da je reč o dužini trajanja postupka, visini troškova postupka ili ujednačenosti sudske prakse.

Međutim, kako je navela, analize Svetske banke već dugi niz godina ukazuju na nezavidan položaj Srbije kada je u pitanju brzina prinudnog izvršenja ugovora u privredi.

Izveštaj za 2017. godinu, svrstava Srbiju na 61. mesto u rangiranju 190 jurisdikcija, dok je kvalitet sudskog postupka ocenjen je sa ocenom 13 na skali od 0 do 18.

"Metodologija upućuje da u Srbiji troškovi ovih postupaka iznose čak 40,8 odsto vrednosti potraživanja, dok u Sloveniji oni iznose samo 12,7 odsto, u Hrvatskoj 16,7 odsto, a u Austriji 20,6 odsto", navela je Kuburović ukazujući da je upravo dužina trajanja postupka jedan od razloga ovako visokog iznosa ukupnih troškova postupka, koji nisu uspeli da se smanje iako su 2015. godine usledile izmene Zakona o sudskim taksama ("Sl. glasnik RS", br. 28/94, 53/95, 16/97, 34/2001 - dr. zakon, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 - dr. zakon, 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014 i 106/2015).

Prema njenim rečima, u pravnim sistemima u kojima je medijacija naišla na najveći odziv, ona uživa jasnu i nedvosmislenu podršku pravosuđa, uključujući svakog pojedinačnog sudiju čiji stav o medijaciji na početku same parnice može biti odlučujući za stranke da poklone veru i pokušaju da svoj spor reše mirnim putem.

"Takav proces svakako takođe omogućava i sudovima i sudijama da usmere svoje resurse na brže i kvalitetnije rešavanje onih predmeta u kojima medijacija nije moguća", navela je ministarka.

Ona je ukazala da pregled statistike privrednih sudova u Srbiji, ukazuje na veliki prostor za razvoj tog načina rešavanja sporova, kao i da važeći propisi daju pravni osnov razvoju prakse privredne medijacije.

Međutim kako je navela, ne može da se očekuje da pravila sadržana u bilo kom propisu budu dovoljna garancija uspešnog razvoja medijacije.

"Razvoj medijacije otvara plejadu novih teškoća i problema - problem kompetentnosti medijatora i njihove etičnosti, problem teritorijalne rasprostranjenosti medijatora i centara za medijaciju, problem kvaliteta obuke i pravnog tumačenja postojećeg okvira i izvršnosti, a svakako postoji i problem - kako upućivati stranke na medijaciju u većem obimu bez dovoljnog broja medijatora sa odgovarajućim iskustvom, i kako medijatori mogu steći odgovarajuće iskustvo kada predmeta nema", navela je ona.

Ministarka je ukazala da će sudije u narednim mesecima imati priliku da bliže razmotre i razrade primenu uputstva i kroz organizovanje radionica i obuka, dok će aktivnija primena postojećeg pravnog okvira najbolje ukazati gde je nužno drugačije ili preciznije normiranje.

"Nadam se da ćemo zajedničkim naporima u narednoj godini da doprinesemo da se primena medijacije u dovoljnoj meri razvije i da upravo ovo savetovanje bude mesto rešavanja otvorenih pitanja i razmeni iskustava i najbolje prakse posredovanja u rešavanju sporova", poručila je Kuburović.

Ona je navela da u cilju unapređenja efikasnosti pravosuđa u celini, Ministarstvo pravde posebnu pažnju posvećuje i jačanju kapaciteta informaciono-komunikacione tehnologije (IKT) radi jednostavnijeg i lakšeg rada zaposlenih u sudovima.

"Krajem marta ove godine, ministarstvo je privrednim sudovima u Srbiji uručilo računarsku opremu i druge uređaje, čija je vrednost bila gotovo 120 miliona dinara. To je najveće ulaganje Republike Srbije u računarsku infrastrukturu privrednih sudova do sada", napomenula je ministarka.

Ona je zaključila da su veliki izazovi kada je reč o unapređenju investicione klime i konkurentnosti Srbije, a da svakako nemerljiv doprinos u tome imaju privredni sudovi. Jedan od tih izazova su, kako je navela, i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju koji se nalazi u skupštinskoj proceduri.

Izvor: Vebsajt RTV, 06.09.2017.
Naslov: Redakcija