Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI ZAKON KOJI ĆE REGULISATI RAD AGENCIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE: PREDVIđENO JE IZJEDNAčAVANJE PRAVA ONIH KOJI RADE NA LIZING I ONIH KOJI SE ZAPOšLJAVAJU NA BILO KOJI DRUGI NAčIN


Do kraja 2016. godine u skupštinsku proceduru biće upućen novi zakon koji će regulisati rad preko agencija za privremeno zapošljavanje radnika, odnosno rad na lizing, izjavio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Ministar je rekao da je to trebalo i ranije uraditi, ali da su postojale određene nesuglasice poslodavaca i sindikata.

"Sam zakonski tekst je blizu kraja, ali kada budemo imali potpunu saglasnost i poslodavaca i sindikata i nas, kao predstavnika države, ući ćemo u javnu raspravu, pa onda krenuti u skupštinsku proceduru", rekao je ministar.

Novim zakonskim rešenjima, naveo je ministar, predviđeno je da se izjednače prava i onih koji rade na lizing i onih koji se zapošljavaju na bilo koji drugi način.

"Suštinski problem rada na lizing jeste ukoliko ostavite mogućnost različitog tretiranja radnika za isti posao", kaže ministar navodeći da rad na lizing ima svoju svrhu, a svrha je da poslodavac u datom trenutku premosti nedostatak radnika.

Ministar je objasnio da poslodavac kada mu je potrebno da dođe do radne snage, bilo zato što je povećan obim rada ili zato što mu je radnik otišao na bolovanje, ne mora odmah da zaključuje novi ugovor o radu već može da jednostavno premosti određenu situaciju dobijanjem novog radnika.

Ali, dodaje, to ne može da bude nauštrb radnika i to ne može da znači da će taj radnik biti u lošijem položaju nego što je bio njegov kolega koga u datom trenutku menja.

"Dakle, izjednačavanje položaja radnika ali i svakako ostavljanje mogućnosti poslodavcu da se koristi ovim sredstvima", naveo je ministar.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 06.09.2016.
Naslov: Redakcija