Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: PRIMENA čLANA 20. ZAKONA POčINJE 11. OKTOBRA 2015. GODINE


Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Srđan Verbić, uputio je obaveštenje direktorima škola da zaposlenima koji nakon 12. oktobra 2015. godine ispune uslov za starosnu penziju od 60 godina i 6 meseci života, odnosno 61 godinu života u 2016. godini, ponude nastavak radnog odnosa u skladu sa potrebama tog radnog mesta do kraja školske 2015/2016. godine.  

Verbić je ovo obaveštenje uputio imajuću u vidu osobenosti obrazovnog sistema, a nakon konsultacija sa nadležnim Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave u vezi sa početkom primene člana 20. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015).

Ovakav zahtev Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave usledio je s obzirom na to da bi penzionisanje narušilo proces započete nastave, a ne bi dovelo do organizacionih i funkcionalnih promena u sistemu, niti ostvarilo očekivane uštede, jer bi ta radna mesta svakako morala biti popunjena, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

ZAKON O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)

IV PRESTANAK RADNOG ODNOSA

Prestanak radnog odnosa zbog ispunjenja uslova za starosnu penziju

Član 20

Zaposlenom u javnom sektoru za vreme primene ovog zakona prestaje radni odnos kada navrši godine života i staž osiguranja koji su propisani zakonom za odlazak u starosnu penziju.

Zaposleni iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na otpremninu u skladu sa propisima kojima se uređuje njegov radno-pravni status.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, radni odnos zaposlenog u javnom sektoru iz stava 1. ovog člana ne prestaje ako se poslodavac i zaposleni sporazumeju o nastavku radnog odnosa i dužini njegovog trajanja, u cilju obezbeđivanja stručnog i kontinuiranog obavljanja neophodnih funkcija organizacionog oblika.

Sporazumom iz stava 3. ovog člana može se utvrditi nastavak radnog odnosa zaposlenog najduže do navršenja 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Sporazum iz stava 3. ovog člana zamenjuje odredbe ugovora o radu, odnosno rešenje o zasnivanju radnog odnosa u delu kojim se uređuje vrsta i dužina trajanja radnog odnosa.

Poslodavac može, u cilju utvrđivanja ispunjenosti uslova za prestanak radnog odnosa iz stava 1. ovog člana, pribavljati podatke iz službene evidencije Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Izuzetno od st. 1-5. ovog člana, zaposlenom kome je navršenje radnog veka i nastavak radnog odnosa nakon navršenja radnog veka uređen posebnim zakonom, radni odnos prestaje u skladu sa posebnim zakonom.

Odredba stava 7. ovog člana ne primenjuje se na državne službenike. 

Izvor: Press služba Vlade Srbije, Redakcija, 04.09.2015.