Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DRI:U TOKU IZRADA NACRTA IZVEšTAJA REVIZIJE POLITIčKIH STRANAKA


Kraj revizije finansijskih izvešataja političkih stranka može se očekivati za oko dva meseca, a trenutno je u toku faza izrade nacrta izveštaja, izjavio je predsednik Državne revizorske institucije (DRI), Radoslav Sretenović.

On je podsetio da državni revizori rade proveru finansijskih izveštaja Srpske napredne stranke, Socijalističke partije Srbije i Demokratske stranke, kao i da će te političke partije moći da podnesu prigovore i primedbe na nacrt izveštaja DRI.

Nakon toga sledi "raščišćavajući" sastanak sa predstavnicima stranaka, na kom treba da se rasprave primedbe, a potom DRI sastavlja predlog izveštaja na koji stranke takođe mogu da podnesu prigovor.

Sretenović je pohvalio sve stranke, jer su se odazvale aktivnostima DRI i dostavile svu potrebnu dokumentaciju.

Izvor: Vebsajt Blic, 04.09.2015.