Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I NAČINU IZBORA, TESTIRANJA I PROCENE DAVAOCA REPRODUKTIVNIH ĆELIJA I EMBRIONA: LGBT aktivisti smatraju diskriminatornim odredbe kojima se gej osobama uskraćuje mogućnost da budu davaoci reproduktivnih ćelija i embriona


Gej-lezbejski informativni centar poslao je dopis ministru zdravlja Zlatiboru Lončaru u kome se zahteva izmena Pravilnika o bližim uslovima, kriterijumima i načinu izbora, testiranja i procene davaoca reproduktivnih ćelija i embriona ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019), jer diskriminiše LGBT populaciju. Takođe, podnete su i pritužbe Povereniku za zaštitu ravnopravnosti i Zaštitniku građana.

Predsednik GLIC-a, Predrag Azdejković objašnjava da se Pravilnikom želi preduprediti da gej muškarci, lezbejke i biseksualne osobe budu davaoci reproduktivnih ćelija i embriona, što je evidentno u članu 4, stav 2, tačka 3, koja glasi da davalac ne može biti lice sa anamnezom homoseksualnih odnosa u poslednjih pet godina.

Tom tačkom Ministarstvo zdravlja diskriminiše LGBT osobe jer homoseksualne odnose stavlja u kontekst bolesti, anamneza znači istorija bolesti, što nije u skladu sa odlukama Svetske zdravstvene organizacije, Srpskog lekarskog društva i člana 13 Zakona o zabrani diskriminacije ("Sl. glasnik RS", br. 22/2009). Takođe, anamneza je, pre svega, razgovor sa bolesnikom u cilju prikupljanja svih informacija koje su bitne za otkrivanje prirode bolesti i tačno postavljanje dijagnoze. To podrazumeva da će potencijalni davaoci i davateljke biti ispitivani da li su imali homoseksualne odnose u prethodnih pet godina, što možemo smatrati indirektnim pozivanjem da javno iznesu svoju seksualnu orijentaciju, čime se krši član 21 Zakona o zabrani diskriminacije ("Sl. glasnik RS", br. 22/2009)koji kaže da je seksualna orijentacija privatna stvar i da niko ne može biti pozvan da se javno izjasni o svojoj seksualnoj orijentaciji – ukazuje Azdejković.

Kako naglašava, GLIC od Ministarstva zdravlja zahteva da promeni Pravilnik i ukloni delove koji nisu u skladu sa Zakonom protiv diskriminacije i da se umesto homoseksualnih odnosa fokusira na rizična seksualna ponašanja i to ne na period od pet godina, već šest meseci kao što je to pri davanju krvi.

Izvor: Danas, J.D., 06.08.2019.