Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POZITIVNU SLIKU O EU IMA 37 A NEGATIVNU 27 ODSTO GRAĐANA SRBIJE


Pozitivnu sliku o EU ima 37% građana Srbije, negativnu 27 a 34% ima neutralan stav, pokazalo je novo specijalizovano istraživanje Evropske komisije Eurobarometar koje je obuhvatilo 28 članica EU i pet zemalja kandidata. U ostalim zemljama kandidatima oni sa pozitivnom stavom prema EU su u većini.

Udeo ispitanika u Srbiji sa pozitivnom slikom o EU je za pet procentnih poena manji nego u prethodnom istraživanju dok je onih sa negativnom slikom za isto toliko više nego jesenas.

Gledano prema starosnoj strukturi, u Srbiji pozitivan stav prema EU ima 51% mladih (od 15 do 24 godine) ali samo 29% starijih od 55 godina.

Na pitanje šta EU znači tebi lično, 40% ispitanika iz Srbije je navelo slobodu putovanja, studiranja i rada širom EU, 29% ekonomski prosperitet a 25% gubitak kulturnog identiteta.

Među zemljama kandidatima za EU, najviše onih sa pozitivnom slikom o EU je u Albaniji, čak 81%, dok samo 3% Albanaca ima negativnu sliku.

U Crnoj Gori 63% građana ima pozitivnu a 18 negativnu sliku o EU, u Severnoj Makedoniji je taj odnos 56 prema 17% a u Turskoj 51 prema 19%.

U zemljama EU 45% ispitanika ima pozitivnu sliku o Uniji a 17% negativnu.

Istraživanje je pokazalo i da stanje nacionalne ekonomije 67% ispitanika u Srbiji ocenjuje kao loše a 31% kao dobro.

U EU 49% građana stanje nacionalne ekonomije smatra dobrim a 47% lošim.

Nešto više od polovine ispitanika u Srbiji (52%) finansijsku situaciju u svom domaćinstvu ocenjuje kao lošu prema samo 26% ispitanika u EU.

Istraživanje je pokazalo i da 39% ispitanika u Srbiji očekuje da ekonomska situacija u zemlji u narednih godinu dana ostane ista, 36% da bude bolja a 22% da se pogorša.

Kada je reč o dva najvažnija pitanja sa kojima se zemlja suočava, za 36% ispitanika u Srbiji nezaposlenost je jedno od niih, za 33% ekonomska situacija, za 25% kriminal a za 21% rast cena.

Na pitanje o poverenju u institucije, parlament uživa poverenje 35% ispitanika u Srbiji, vlada 41% a EU 33%.

Istraživanje je rađeno u junu i obuhvatlo je 27.464 ispitanika iz 28 članica EU, kao i ispitanike iz kandidata za EU među kojima 998 u Srbiji.

Izvor: Vebsajt Euractiv, 06.08.2019.
Naslov: Redakcija