Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O POSTUPKU UTVRĐIVANJA ČINJENICA O POLOŽAJU NOVOROĐENE DECE ZA KOJU SE SUMNJA DA SU NESTALA U PORODILIŠTIMA U REPUBLICI SRBIJI


Ministarstvo pravde poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa Nacrtom Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala i korupcije, kao i da daju svoje komentare.

Učesnici u javnoj raspravi će svoje primedbe, predloge i sugestije, u vreme trajanja javne rasprave dostavljati Ministarstvu pravde, putem elektronske pošte na e-mail: aleksandra.papic@mpravde.gov.rs ili poštom na adresu Ministarstvo pravde, sa naznakom “Za Nacrt Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala i korupcije “, 11000 Beograd, ulica Nemanjina 22-26.

Po okončanju javne rasprave, Ministarstvo pravde će sačiniti izveštaj o održanoj javnoj raspravi.

Tekst nacrta, obrazloženje i druge dokumente u vezi sa nacrtom pogledajte ovde.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 06.08.2015.