Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U TOKU NEPOSREDAN NADZOR POVERENIKA NAD PROVAJDERIMA: DA LI SE PODACI O KORISNICIMA čUVAJU NA ZAKONOM PROPISAN NAčIN?


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić pokrenuo je neposredni nadzor nad tridesetak internet provajdera kako bi proverio da li se podaci o korisnicima čuvaju na zakonom propisan način, a ukoliko to uspe to će biti značajan korak na uvođenju reda, smatraju stručnjaci.

Šabić je u izjavi Tanjugu kazao da je postupak neposrednog nadzora nad internet provajderima druga faza akcije koja je pokrenuta još krajem prošle godine i koja je podrazumevala slanje upitnika kojim bi se prikupile informacije o standardima zaštite podataka o ličnosti u internet komunikaciji.

Nakon prve faze, koja je obuhvatila 180 provajdera, rezultati su, kako je naveo, bili zabrinjavajući jer su pokazali da veliki broj provajdera ima ozbiljne probleme sa razumevanjem i primenom elementarnih standarda zaštite podataka o ličnosti.

On je kazao da su najčešći problemi na koje su nailazili slika i prilika mentaliteta koji je dominantan godinama, ne samo kod provajdera, nego generalno u celom društvu u odnosu na zaštitu podataka o ličnosti.

Najveći broj provajdera, njih čak 75 odsto nije znao adekvatan odgovor na pitanje koliko dugo treba da čuva podatke o komunikaciji građana, podatke o tome kad, kako, koliko dugo i s kim je korisnik komunicirao, pa su ih čuvali duže ili kraće od propisanog roka.

Takođe, tri četvrtine provajdera je odgovorilo da ne misli da, ljudi koji imaju neposredan pristup podacima o komunikaciji građana, treba da poseduju neke posebne sertifikate o bezbednosti, a veliki broj je odgovorio da nema nikakve posebne mehanizme kojima prati pristup dokumentaciji, što su razlozi za brigu, naveo je Šabić.

"Nakon toga odlučili smo se i za fazu neposrednog nadzora, a to je ozbiljan i izuzetno težak posao koji dugotrajan angažman", istakao je Šabić dodavši da će ceo posao potrajati nekoliko meseci jer imaju skromne kadrovske resurse.

Broj provajdera koji su obuhvaćeni neposrednim nadzorom je sužen na tridesetak - uglavnom su to provajderi koji imaju najveći broj korisnika usluga, ali i jedan broj subjekata koji je svojim pisanim odgovorima skrenuo pažnju za sebe i ukazao na potrebu da se kontroliše zbog moguće nepravilnosti u radu.

Šabić je kazao i da do sada nema većih primedbi što se tiče saradnje, pa je tako i prvi veliki provajder koji je "tretiran", a to je Telenor, bio izuzetno kooperativan - pružili su sve potrebne informacije i omogućili su pristup opremi i podacima.

Predsednik Društva za informacionu bezbednost Srbije Zoran Živković smatra da će, ukoliko Poverenik zaista i sprovede kontrolu operatora, to biti značajan pomak u uvođenju reda u ovom domenu.

Govoreći o zaštiti podataka korisnika, Živković kaže da sa aspekta postojećih Zakonskih okvira stanje nije toliko alarmantno ali da je potreban novi zakon radi usklađivanja sa postojećim evropskim standardima, ali i sa novim tehnologijama i savremenim svetskim iskustvima i rešenjima.

"Međutim, ako posmatramo samu primenu zakona kao i nadzor nad njim situacija je izuzetno loša. Slobodno se može reći da se i dalje ne zna ko koga i zašto prisluškuje, a posebno ko sve to i na koji način nadzire", navodi Živković u izjavi Tanjugu.

Kako je naveo, Srbija je do skoro imala samo jednu inspektorku zaduženu za kontrolu primene ZEK i ona je trebala da vrši nadzor rada operatora po svim pitanjima - od administrativnih, proceduralnih preko kontrole rada opreme, legalnosti uređaja, instalacija, uključujući i kanale za polaganje telekomunikacionih kablova , preko načina korišćenja dodeljenih frekvencija, licenci pa sve do članova zakona koji regulišu pitanja zaštite podataka o ličnosti.

"Po mojim saznanjima, a i po tvrdnji samih provajdera od kada postoji ZEK niko ih nikada nije kontrolisao po ovim pitanjima, što znači da niko ne može da vam garantuje da vaša SMS prepiska neće biti predmet zabave zaposlenih ili predmet trgovine nekom tabloidu", naveo je Živković.

Takođe, kako je kazao, tehnički uslovi za operatore u skladu sa međunarodnim standardima kojima mogu i moraju da stvore pretpostavke za zadržavanje i čuvanje podataka na zakonski način predstavljaju veliku investiciju i u ovom trenutku samo mali broj operatora može da tražene uslove primeni.

Kako je rečeno Tanjugu u kompaniji YUNET, svi operatori koji su upisani u Registar Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) bili su predmet takvog nadzora, a Poverenik je i ovoj kompaniji dostavio upitnik na koji je odgovoreno.

Po najavama Poverenika, to je prva faza nadzora, dok po analiziranju odgovora, sledi druga faza.

Kada je reč o vremenskom periodu čuvanja podataka, u ovoj kompaniji kažu da u potpunosti postupaju sa zakonskim obavezama u vezi sa rokom u kom je dužan da čuva zadržane podatke.

SBB, kako je Tanjugu rečeno, takođe podatke o korisnicima čuva na zakonom propisan način, poštujući predviđene rokove i procedure.

Izvor: Tanjug