Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O OZAKONJENJU OBJEKATA: Do juna 2020. godine ozakonjeno 268.530 objekata


Ukupan broj donetih rešenja o ozakonjenju do početka juna ove godine u Srbiji iznosi 268.530, objavljeno je u Informatoru o radu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Sva rešenja su po službenoj dužnosti prosleđena organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra radi upisa prava svojine u javnoj knjizi o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima, a kako se dodaje, samo protiv tri rešenja pokrenut je upravni spor.

Prema poslednjim podacima formirane jedinstvene Baze nezakonito izgrađenih objekata ovog Ministarstva, na teritoriji Srbije evidentirano je 2.041.936 nezakonito izgrađenih objekata.

U periodu januar-maj ove godine, od strane lokalnih samouprava prosleđeno je 327 spisa predmeta pa je postupak ozakonjenja pokrenut za 5 zahteva, doneto je ukupno 30 rešenja o ozakonjenju, odgovoreno je na 41 predstavku građana iz oblasti ozakonjenja objekata, tumačenja odredbi Zakona o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015, 83/2018 i 81/2020 - odluka US), kao i traženje izjašnjenja o statusu predmeta ozakonjenja iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

Poslednjeg dana 2019. ukupan broj donetih rešenja o ozakonjenju na teritoriji Srbije bio je 258.233 a ukupan broj popisanih objekata je 1.630.658, kaže se u ovom dokumentu.

 

Izvor: Vebsajt RTV, 02.07.2020.
Naslov: Redakcija