Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA: Nacrt zakona predviđa novčane kazne od 30.000 do 100.000 dinara za maltretiranje vršnjaka u školi, narušavanje ugleda i časti drugog učenika ili nastavnika. Za teže prekršaje deteta u školi, kao što su uništavanje i krađa imovine, prepravljanje ili dopisivanje podataka u evidenciju koju vodi škola, Nacrt zakona za roditelje predviđa prekršajnu ili krivičnu odgovornost


Javna rasprava o Nacrtu zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja završena je u junu 2017. godine.

Novine predviđene Nacrtom zakona su uvođenje nove zabrane ponašanja kojom se vređa dostojanstvo i ugled škole. Novina je i da Nacionalni prosvetni savet i Savet za stručno obrazovanje imaju manje članova, imenuje ih Vlada Republike Srbije, i imaju savetodavnu ulogu.

Novine su i uvođenje suspenzija licence za nastavnike, formiranje novog roditeljskog tela, Opštinskog saveta roditelja, mogućnost da finansijski, pravni i administrativni poslovi budu povereni zajedničkoj službi za više škola, ili na nivou lokalne samouprave, da direktoru miruje radni odnos dok je na funkciji, da je razrešenje obavezno kada direktor navrši 65 godina života, da ga imenuje i razrešava ministar, a uvodi se jedinstveni obrazovni broj učenika.

Nacrtom zakona jasno definisano da škola može da reaguje kada roditelj ne ispunjava svoju dužnost i da roditelji snose odgovornost za materijalnu štetu koju učini njihovo dete.

Nacrtom zakona je precizno definisan vaspitno disciplinski postupak i kao mera se predviđa društveno-korisni i humanitarni rad za učenike, uz poštovanje njihovih godina i dostojanstva.

Nacrt zakona predviđa novčane kazne od 30.000 do 100.000 dinara za maltretiranje vršnjaka u školi, narušavanje ugleda i časti drugog učenika ili nastavnika. Za teže prekršaje deteta u školi, kao što su uništavanje i krađa imovine, prepravljanje ili dopisivanje podataka u evidenciju koju vodi škola, Nacrt zakona za roditelje predviđa prekršajnu ili krivičnu odgovornost.

Upotreba alkohola, duvana, narkotika, unošenje oružja u školu ili upotreba mobilnih telefona kojim se ugrožavaju prava drugih učenika ili u svrhu prevare prilikom ocenjivanja, takođe su definisani kao teža povreda obaveza.

Po prvi put predviđene su novčane kazne i za sekretare škola koji ne budu savesno obavljali svoj posao – od 5.000 do 100.000 dinara. Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević ranije je rekao da će sekretari škola biti kažnjavani ukoliko, kao pravnici, ne upozore direktore "da ne srljaju u sudske sporove za koje se unapred zna da će biti izgubljeni". Takođe, ministar je najavio i projekat velike mature koja će zameniti prijemni za upis na fakultete.

Prva generacija koja će polagati veliku maturu su đaci sadašnjeg osmog razreda, a sadašnja druga godina srednje škole biće prva u pilot projektu. To bi trebalo da olakša đacima pripremu za upis na fakultet, a roditeljima uštedi novac.

Ono što se najčešće pominjalo u javnosti i sa čim se roditelji, a i deca već upoznati je uvođenje informatike kao obaveznog predmeta od petog razreda, dok veronauka i građansko ostaju izborni.

Izvor: Vebsajt Forum beogradskih gimnazija, 04.07.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija