Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ADVOKATSKA KOMORA VOJVODINE: Novi UO AKV angažovaće nezavisnu revizorsku kuću, kako bi se otklonile sve nedoumice u pogledu finansijskog poslovanja prethodnog rukovodstva


Novi saziv Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine odlučio je da se angažuje ovlašćena revizorska kuća koja će sprovesti nezavisnu reviziju, a kako bi se otklonile sve nedoumice u pogledu finansijskog poslovanja prethodnog rukovodstva.

Kako je saopšteno, tek nakon toga će biti donet finansijski plan za naredni period. UO AKV je naveo i da se više neće baviti pitanjima koja su bila aktuelna do održavanja izbora u ovoj organizaciji.

Podsetimo, protekla tri meseca obeležio je sukob dve struje u Komori, odnosno starog rukovodstva na čelu sa bivšim predsednikom Srđanom Sikimićem kojem je mandat istekao još u januaru i dela advokata koji su na poslednjoj Skupštini za novog predsednika izabrali Vladimira Beljanskog.

Među mnogobrojnim pitanjima provlačilo se i raspolaganje finansijama s obzirom na to da na računu AKV ima oko dva miliona evra, što je Sikimić pre dva dana potvrdio i rekao da se o novcu domaćinski vodilo računa. S druge strane, dok su trajala prepucavanja, navedeno je da je taj novac deponovan u banci koja je klijent kancelarije Sikimić, a sporno je bilo i plaćanje osiguranja advokata.

Zainteresovane strane u sporu oko rukovođenja Komorom su podnele ili najavile podnošenje tužbi protiv onih drugih. Advokatska komora Vojvodine okuplja oko 1.800 advokata sa teritorije Vojvodine, a postoji već skoro vek i po.

Izvor: Vebsajt Blic, 05.07.2017.
Naslov: Redakcija