Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA: PRIZNANJEM PREKRšAJA POSTUPCI SE UBRZAVAJU, UBLAżAVAJU I POJEFTINJUJU. SPORAZUM SE MOżE ODNOSITI NA SVAKU VRSTU PREKRšAJA OSIM NA ONE ZA KOJE JE PREDVIđENO KAżNJAVANJE PREKRšAJNIM NALOGOM I NA FIKSNE KAZNE


Usvajanjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016 - dalje: Zakon) početkom godine, pojavio se trend da prekršajni sudovi rade ozbiljnije prekršaje iz budžetske, poreske, carinske i sličnih oblasti, uz one iz javnog reda i mira, odnosno one predmete koji zahtevaju vreme da budu u celosti sagledani.

Naime, od početka primene Zakona, 27. februara 2016. godine, od deset prekršaja - sedam se završava sporazumom o priznanju, iz prostog razloga što su ljudi prihvatili činjenicu da priznanjem prekršaja ubrzavaju, ublažavaju i pojeftinjuju postupak. Brzo se raširila spoznaja da građani više ne mogu izbegavati plaćanje kazne i da je bolje da plate pola u kratkom roku, nego izbegavati uplatu celog iznosa, pa je u Srbiji ove godine čak 83 procenta prekršajnih naloga plaćeno u roku od osam dana.

- Na podučju novosadskog Prekršajnog suda vidno je povećan broj plaćenih kazni posle donošenja Zakona, dok se od početka godine primenjuje Registar neplaćenih novčanih kazni i drugih novčanih iznosa, koji se vodi javno na portalima sudova - kaže predsednik Prekršajnog suda u Novom Sadu mr Kamenko Kozarski.

- Svaki građanin može ukucati svoje ime i prezime, svoj jedinstveni matični broj i proveriti da li ima nešto neplaćeno. Ukoliko ne plate kazne, a o čemu se vodi evidencija u MUP-u, kad odu da registruju vozilo, uzmu probne tablice, da izvade bilo kakvu potvrdu, ličnu kartu, pasoš i slična dokumenta, neće to moći obaviti dok ne izmire obeveze prema državi - kaže Kozarski.

Prema njegovim rečima, u prvoj polovini 2016. godine Prekrašajni sud u Novom Sadu, sem u jednom poreskom slučaju prošlog meseca, nije izdavao opšte naredbe (takozvane centralne poternice, koje važe u celoj državi), ali će ih biti u drugoj polovini godine, kad se ti predmeti budu ponovo radili, odnosno, posle poziva i provere adresa.

- Da bi se ispoštovao Zakon, potrebno je da okrivljeni nisu primili poziv, ili da su ga primili a nisu došli u sud, te da se proveri da li su još na prijavljenoj adresi, da je izdata obična naredba za dovođenje, a da je policija odgovorila tim povodom da je okrivljeni u bekstvu i izbegava prijem takve naredbe, pa se tek onda izdaje potraga, odnosno opšta naredba za dovođenje, koja se u narodu zove centaralna poternica - navodi Kozarski i dodaje da se za sada takva potraga ne izdaje za manje prekršaje, već će se ta mogućnost koristiti pre svega na povratnike.

MUP je u oblasti saobraćaja takođe omogućio da se ide na sklapanje sporazuma kad su građani svesni toga da su napravili prekršaj i kad on spada u najteže.- To pojednostavljuje i ubrzava postupak, a nema mnogo troškova. Sporazumi se sklapaju pod istim uslovima za sve građane u državi. Tek posle njihovog sklapanja u policiji, okrivljeni dobije presudu i onda plaća kaznu.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, M. Vujačić, 05.07.2016.
Naslov: Redakcija