Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O KOMUNALNOM REDU: KLIMA-UREđAJ POSTAVLJA SE TAKO DA SE ONEMOGUćI IZLIVANJE KONDENZATA NA SPOLJNE DELOVE TE ZGRADE, SUSEDNE ZGRADE, KAO I DIREKTNO IZLIVANJE NA POVRšINU JAVNE NAMENE, ODNOSNO POVRšINU U JAVNOM KORIšćENJU. PREDVIđENE KAZNE ZA KRšENJE OVE ODREDBE IZNOSE ZA PREDUZETNIKA 25.000 DINARA, PRAVNO LICE 50.000 DINARA, A ODGOVORNO LICE U PREDUZEćU 5.000 DINARA. IZNOSOM OD 50.000 DO POLA MILIONA DINARA KAżNJAVA SE PRAVNO LICE, AKO POSTAVLJANJEM KLIMA-UREđAJA OšTETI ZGRADU I UGROZI BEZBEDNOST OKOLINE


Klima-uređaji zbog visokih dnevnih temperatura u glavnom gradu rade i danju i noću. Ipak, nemarne vlasnike rashladnih uređaja ugođaj bi mogao skupo da košta ukoliko je crevo sa kondenzovanom vodom izvedeno direktno na trotoar. I dok pojedince kazna može stajati 5.000 dinara, na račun firme može da stigne prekršajni nalog sa celih 25.000 dinara.

Žalbe komšija i prolaznika koji se nađu na meti curenja klima-uređaja na pešačkim zonoma i trotoarima centralnih gradskih ulica, vlasnici bi morali ozbiljno da shvate. U suprotnom, na njihova vrata mogla bi da pokuca komunalna inspekcija sa striktnim odredbama Odluke o komunalnom redu ("Sl. list grada Beograda", br. 10/2011, 60/2012, 51/2014, 92/2014, 2/2015, 11/2015 i 61/2015 - dalje: Odluka), koje se odnose na postavljanje klima-uređaja.

- Klima-uređaj postavlja se tako da se onemogući izlivanje kondenzata na spoljne delove te zgrade, susedne zgrade, kao i direktno izlivanje na površinu javne namene, odnosno površinu u javnom korišćenju. Uređaji se postavljaju na način kojim se ne dovodi do oštećivanja same zgrade, susedne zgrade i ne ugrožava bezbednost građana i okoline - navodi se u članu 15. Odluke.

Grad Beograd propisao je i da se crevo za odvod kondenzovane vode ne sme sprovoditi u oluke, kao ni do same zemlje, odnosno trotoara. Naime, pravilo kaže da crevo mora da se sprovede nazad u stan. Kako objašnjavaju iz gradske komunalne inspekcije, povezivanjem odvodnog creva klima-uređaja većeg broj stanova na oluk zgrade može doći do oštećenja olučnih cevi, pa i do oštećenja i narušavanja izgleda fasade i cele zgrade.

U ovakvim slučajevima komunalni inspektor konstatuje povredu odredaba Odluke i preduzima mere u skladu sa ovlašćenjima datim Odlukom o komunalnom redu.

Izlazak Komunalne inspekcije na teren i utvrđivanje da se kondenzat klima-uređaja izliva na spoljni zid, susednu zgradu ili trotoare, građane bi mogao ozbiljno da košta.

Pravom licu stiže kazna od 50.000 dinara, a odgovornom licu 5.000 dinara. Preduzetnik će platiti 25.000 dinara, dok je za fizičko lice propisana svota od 5.000 dinara. Uz to izdaje se i prekršajni nalog. Iznosom od 50.000 do pola miliona dinara kažnjava se pravno lice, ako postavljanjem "klime" ili drugog uređaja ošteti zgradu i ugrozi bezbednost okoline.

Izvor: Vebsajt Novosti, K. M., 04.07.2016.
Naslov: Redakcija