Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SKUPŠTINA AP VOJVODINE: 6. JULA 2015. GODINE ODRżANE SEDNICE ODBORA ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU, OMLADINU I SPORT, ODBORA ZA BUDżET I FINANSIJE I ODBORA ZA PROPISE


Uoči predstojeće 45. i 46. sednice Skupštine AP Vojvodine, koje će biti održane 7. i 9. jula 2015. godine, 6. jula 2015. godine su održane sednice tri skupštinska odbora.

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport razmatrao je i usvojio: Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Odluke o osnivanju ustanove studentskog standarda Studentski dom "Evropa"-európa-kollégium u Novom Sadu i Izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta za 2014. godinu.

Odbor za budžet i finansije razmatrao je na svojoj sednici Predlog pokrajinske skupštinske odluke o završnom računu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2014. godinu i Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2014. godinu.

U ime Pokrajinske vlade, Predlog je članicama i članovima Odbora obrazložio Zoran Radoman, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.

Tekući prihodi i primanja budžeta u 2014. godini ostvareni su u iznosu od 57,755 milijardi dinara što čini 97,72 odsto od planiranih 59,102 milijardi. Sa prenetih 5,921 milijardi iz ranijih godina, primanja ukupno iznose 63,675 milijardi, ili 98,43 odsto od planiranih 64,694 milijardi dinara.

Rashodi i izdaci budžeta su izvršeni u visini od 57,804 milijardi dinara, ili 89,35 odsto od planiranih 64,694 milijardi, odnosno 90,78 odsto od ostvarenih 63,675 milijardi dinara.

Finansijski rezultat u 2014. godini jeste budžetski deficit u iznosu od 1,462 milijardi dinara, dok je Odlukom o budžetu bio planiran budžetski deficit u iznosu od 3,865 milijardi dinara.

Završni račun budžeta AP Vojvodine za 2014. godinu predstavlja konsolidaciju završnih računa 23 direktna budžetska korisnika i podataka iz obrazaca 21 indirektnog budžetskog korisnika i 6 budžetskih fondova, uključenih u konsolidovani račun trezora AP Vojvodine.

Nakon razmatranja, Odbor je usvojio pomenuti Predlog pokrajinske skupštinske odluke sa izveštajem i uputio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Resorni sekretar, Zoran Radoman, predstavio je na sednici Odbora i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta AP Vojvodine za 2015. godinu, koji je utvrdila Pokrajinska vlada. Predlogom se predviđa povećanje od 1,36 milijardi dinara u odnosu na usvojeni budžet za 2015. godinu, te on sada iznosi 63.931.984.135,12 milijardi dinara. Rebalans budžeta omogućen je zbog povećanih prihoda od naplate potraživanja preuzetih od Razvojne banke Vojvodine i povećanih namenskih prihoda.

Novac će, između ostalog, biti uložen u AD "Aleksa Šantić" iz Alekse Šantića, zatim u nabavku medicinske opreme i u otvaranje novih pogona. Takođe, deo sredstva će biti usmeren u realizaciju programa kupovine seoskih kuća za mlade bračne parove i odbranu od poplava. Odbor je prihvatio Predlog i preporučio Skupštini da donese Pokrajinsku skupštinsku odluku o rebalansu budžeta AP Vojvodine za 2015. godinu.

U nastavku sednice, Odbor je razmatrao i prihvatio više izveštaja o poslovanju pokrajinskih fondova i javnih preduzeća. Razmotreni su i prihvaćeni:

Godišnji izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine", Novi Sad za 2014. godinu,

Godišnji izveštaj o poslovanju JP "Vojvodinašume", Petrovaradin za 2014. godinu,

Godišnji izveštaj o poslovanju JVP "Vode Vojvodine", Novi Sad za 2014. godinu,zatim,

Izveštaj o poslovanju Turističke organizacije Vojvodine za 2014. godinu,

Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za 2014. godinu,

Završni račun Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za 2014. godinu, kao i

Izveštaj o poslovanju Fonda "Evropski poslovi", AP Vojvodine za 2014. godinu.

Odbor za propise održao je sednicu na kojoj je razmatrao Predlog pokrajinske skupštinske odluke o osnivanju Javne ustanove "Vojvođanska akademija nauka, umetnosti i kulture", sa amandmanima od 1 do 8, koje je na Predlog podnela pokrajinska poslanica Ivana Zečević.

Odbor je mišljenja da je pomenuti Predlog u skladu sa pravnim sistemom zemlje, kao i da su podneti amandmani koji su tehničke prirode, pravno mogući.

Odbor je razmatrao i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama odluke o osnivanju ustanove studentskog standarda Studentski dom "Evropa"-európa kollégium u Novom Sadu,

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o osnivanju instituta "Biosens",

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu razvoja šumarstva AP Vojvodine za period od deset godina, sa Akcionim planom za njegovo sprovođenje,

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2015. godinu,

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode AP Vojvodine za 2015. godinu,

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu unapređenja savetodavnih poslova u poljoprivredi u AP Vojvodini za 2015. godinu,

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2015. godini,

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu.

Odbor je mišljenja da je svaki od pomenutih predloga u saglasnosti sa pokrajinskim Statutom i pravnim sistemom zemlje.

Odbor za propise razmotrio je i Zahtev za autentično tumačenje čl. 9. stav 2. Odluke o Pravobranilaštvu AP Vojvodine.

Izvor: Press služba Skupštine AP Vojvodine, 06.07.2015.