Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

OMOGUĆENO ELEKTRONSKO PORUČIVANJE UVERENJA O (NE)KAŽNJAVANJU PREKO PORTALA EUPRAVA: Preuzimanje Uverenja vrši se u policijskoj upravi po mestu prebivališta


Svim građanima od 3. juna 2019. godine je dostupna usluga izdavanje Uverenja o (ne)kažnjavanju na Portalu eUprava. Ova usluga je namenjena onim punoletnim fizičkim licima državljanima Republike Srbije koja žele da podnesu zahtev elektronski putem preko Portala eUprava za dobijanje Uverenja o (ne) kažnjavanju, a preuzimanje Uverenja se vrši u policijskoj upravi po mestu prebivališta. Takođe, ukoliko svrha Uverenja zahteva plaćanje administrativne takse i to je moguće elektronski uraditi putem Portala eUprava.

"Uvođenjem ove usluge, koju smo razvili u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, građanima olakšavamo da ne moraju da idu dva puta u policijsku upravu, već da elektronskim putem naruče Uverenje, ukoliko svrha Uverenja to zahteva i elektronski plate, a sam dokument preuzmu u svojoj policijskoj upravi. Uporedo, razvijamo mogućnost da putem Informacionog sistema eZUP, organi javne uprave kojima su ovi podaci potrebni u određenim postupcima, mogu da na jednostavan i brz način pribave ovo Uverenje po službenoj dužnosti, bez potrebe da ga građani uopšte donose i odlaze i jedanput na šalter. Ovo je još jedan od mnogobrojnih rezultata u reformi javne uprave, kojom se ona transformiše u efikasan servis građana", izjavio je direktor Kancelarije za IT i eUpravu, doc. dr Mihailo Jovanović.

Godišnje država izdaje preko 750.000 Uverenja o (ne)kažnjavanju, a građani da bi dobili ovo Uverenje morali su dva puta da odlaze na šalter policijske uprave. Uvođenjem ove usluge na Portalu eUprava građanima potencijalno štedimo 750.000. sati čekanja u redovima.

Podnosilac zahteva za izdavanje Uverenja o (ne)kažnjavanju neophodno je da bude prijavljen na Portalu eUprave ili korisničkim imenom i lozinkom ili kvalifikovanim elektronskim sertifikatom kako bi se usluga pokrenula. Podnosilac zahteva vrši odabir koji se odnosi na mesto gde će uverenjem ostvariti svoje pravo, odnosno da li mu je uverenje potrebno za ostvarivanje prava u zemlji ili u inostranstvu. 

Više o usluzi Uverenje o (ne)kažnjavanju

Izvor: Vebsajt Vlade, 03.06.2019.
Naslov: Redakcija