Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O FISKALNIM KASAMA: Inicijativa da se izmenama Zakona formira jedinstveni softver u Poreskoj upravi na koji bi se slali jasni i transparentni podaci, obavljala efikasna zaštita podataka i bezbedan transport istih


Udruženje za trgovinu organizovalo je sastanak Radne grupe Privredne komore Srbije (PKS) za izmene i dopune Zakona o fiskalnim kasama ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004 i 93/2012 - dalje: Zakon) nakon inicijative Grupacije trgovaca specijalizovanom neprehrambenom robom.

Na prvom radnom sastanku definisani su principi u radu Radne grupe i saglasnost da buduće zakonsko rešenje treba da zadovolji interese proizvođača fiskalnih kasa, servisera i trgovinskih kompanija.

 

Sekretar Udruženja za trgovinu Žarko Malinović obavestio je prisutne članove Radne grupe PKS da je na sastanku Radne grupe na državnom nivou izneta inicijativa o formiranju jedinstvenog softvera u Poreskoj upravi na koji bi se slali jasni i transparentni podaci, obavljala efikasna zaštita podataka i obavljao bezbedan transport istih.

Udruženje za trgovinu PKS će uputiti inicijativu Poreskoj upravi koje vrste podataka i informacija Poreska uprava želi da dobije od proizvođača fiskalnih kasa i trgovaca, kako bi se razrešile pojedine nedoumice koje kompanije mogu imati u tom pogledu.

Sledeći radni sastanak Radne grupe biće održan u skorije vreme na kojem će se prelaziti član po član postojećeg Zakona i tokom kojeg će svaki predstavnik Radne grupe imati mogućnost da iznese svoje predloge, inicijative i komentare za izmenjeno zakonsko rešenje.

Rok da se izmenjeni i dopunjeni Zakon nađe u proceduri za usvajanje u Narodnoj skupštini Republike Srbije je do kraja 2018. godine.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 05.06.2018.
Naslov: Redakcija