Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA: Od 1. jula 2018. godine upis imovine kod notara, koji su u obavezi da se do tada putem e-šaltera povežu sa Republičkim geodetskim zavodom


Od početka narednog meseca menja se adresa za upis imovine u zemljišne knjige. Umesto katastra i drugih šaltera, taj posao završavaće javni beležnici, notari koji mesec dana pre novog posla prolaze obuke.

"Ako ste doneli validan ugovor ili dokument i kako je sud tako nešto poslao po službenoj dužnosti, javni beležnici su ti koji preuzimaju taj posao i završavaju ga za pet dana", ističe Zorana Mihajlović, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Šefica Odseka za informisanje Republičkog geodetskog zavoda Gordana Zorić ističe da je najznačajnija novina za građane to što će od prvog jula javni beležnici imati obavezu da svaku odluku koju donesu, odnosno ispravu koju sastave, potvrde ili overe, a koja predstavlja pravni osnov za upis u katastar, po službenoj dužnosti elektronskim putem, preko tzv. e-šaltera, dostave nadležnoj službi za katastar nepokretnosti.

Nabavka softvera je u toku, a kada bude uspostavljen elektronski šalter, preko njega će se, bez papira, podnositi zahtev za upis u katastar, dostavljati dokumentacija i razmenjivati akta među institucijama. Drugi gradovi još nisu stigli u tu fazu, ali, kažu, biće dobro za građane.

"Neće morati pojedinačno da svako dolazi u našu službu da bi podneo prijavu, ali za sada mi moramo iz poreskih prijava da dobijemo podatke koji su nam neophodni, a koje nemamo u naslednim rešenjima i koje nemamo u ugovorima o kupoprodaji koje dobijamo od notara", kaže Nina Ilić iz Sekretarijata za poresku administraciju Niša.

Prema novim propisima, notari će moći da upišu i predbeležbu objekata kada se kupuje stan u izgradnji.

"To je još jedan vid pravne zaštite, jer će ta predbeležba biti uneta u katastar i nakon izdavanja upotrebne dozvole predbeležba će se, po sili zakona, pretvoriti u upis prava na tu nepokretnost", objašnjava Srboljub Cvejić, predsednik Javnobeležničke komore Srbije.

"U narednih godinu dana, učinićemo sve da imamo i elektronski upis u katastar i mislim da je to negde kraj svih problema i muka koje su građani do sada imali sa katastrom", naglašava Mihajlovićeva.

Originalna dokumenta čuvaće se u kancelarijama notara, a digitalizovana i sa elektronskim potpisom biće preko e-šaltera prosleđivana katastru.

Izvor: Vebsajt Danas, 05.06.2018.
Naslov: Redakcija