Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O RADU CENTRA ZA MEDIJACIJU ADVOKATSKE AKADEMIJE ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE: Pravilnik će stupiti na snagu 15. juna 2018. godine


Advokatska komora Srbije donela je i objavila Pravilnik o radu Centra za medijaciju Advokatske akademije Advokatske komore Srbije.

Ovim Pravilnikom se uređuje osnivanje, organizacija i rad Centra za medijaciju pri Advokatskoj akademiji Advokatske komore Srbije kao i postupak posredovanja u ovom centru.

Centar pruža pomoć strankama da u postupku posredovanja u kojem stranke dobrovoljno, uz učešće jednog ili više neutralnih posrednika, učestvuju, sporni odnos reše putem pregovaranja, odnosno da u postupku koji vode, pregovaranjem postignu mirno rešenje spora, postizanjem obostrano prihvatljivog sporazuma.

Pokretanje postupka medijacije, po ovom Pravilniku, mogu zahtevati domaća i strana fizička i pravna lica u svim spornim odnosima u kojima svojim pravima i zahtevima mogu slobodno raspolagati.

Uslove za rad CM i medijatora obezbeđuje Advokatska komora Srbije, koja obezbeđuje uslove za rad i Advokatske akademije, u svom sedištu. Akademija radi sprovođenje postupaka medijacije–posredovanja i rada medijatora posrednika organizuje i obavlja potrebne stručne, administrativne i finansijske poslove.

Pravilnik će stupiti na snagu 15. juna 2018. godine.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Srbije, 05.06.2018.
Naslov: Redakcija