Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VIRTUELNA APLIKACIJA ZA DECU ZA BOLJE RAZUMEVANJE PROPISA


Centar za prava deteta najavio je da će pokrenuti virtuelnu aplikaciju za decu koja će im pomoći da razumeju postupke u okviru sistema pravosuđa, socijalne zaštite, obrazovanja i zdravstva.

Deca koja su uključena u institucionalne procese će pomoću tih aplikacija moći da se upoznaju s postupcima u okviru ovih sistema na način koji im je blizak i jasan. Na taj način deci će biti olakšano da razumeju ponekad komplikovane postupke i upoznaju se sa svojim pravima, a reč je o svim odlukama koje utiču na život dece - u porodici, školi, zdravstvu, lokalnim zajednicama i na nacionalnom političkom nivou.

U okviru projekta "The Right of the Child to be Heard" biće proizvedeni i štampani materijali, koji će biti dostupni deci u sudovima, centrima za socijalni rad, školama i zdravstvenim centrima.

Centar za prava deteta takođe radi i na razvoju "mape puta" koja će uključiti institucije i donosioce odluka u pomenutim sistemima u proces identifikovanja prepreka i unapređenja politika i prakse u ovoj oblasti. Aplikacije će biti kreirane u okviru projekta "The Right of the Child to be Heard" koji finansira Delegacija Evropske unije u Srbiji, a u okviru Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava.

Izvor: Vebsajt 021, 05.06.2018.
Naslov: Redakcija