Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAĆENJE POŠTANSKIH POŠILJKI: Građani koji šalju preporučena pisma u međunarodnom saobraćaju u ovom trenutku mogu da ih prate preko onlajn servisa u slučaju 55 inostranih poštanskih operatora sa kojima "Pošta Srbije" razmenjuje podatke


Građani koji šalju preporučena pisma u međunarodnom saobraćaju u ovom trenutku mogu da ih prate preko onlajn servisa "trek end trejs" samo u slučaju 55 inostranih poštanskih operatora sa kojima "Pošta Srbije" razmenjuje podatke.

Među njima su Švajcarska, Nemačka, Danska, Španija, Finska, Francuska, Hrvatska, Mađarska, Italija, Holandija, dok je u slučaju Amerike u ovom trenutku to nemoguće.

Kako kažu u ovoj kompaniji, sa ovlašćenim poštanskim operatorom SAD ranije je razmena poruka o statusu pošiljke bila moguća, ali je ona obustavljena i trenutno "uslovljena zaključenjem sporazuma koji je u fazi razmatranja".

Građane zanima zašto ovaj sistem praćenja pošiljki ne funkcioniše, budući da je reč o besplatnoj usluzi koja pošiljaocima pruža mogućnost da prate pošiljku sve do odredišta, odnosno u svakom trenutku znaju gde je i vide kada je isporučena. Već neko vreme pošiljku vide samo do izlaska iz Srbije, a ni primalac, bez obzira na to što ima broj pod kojim se ona vodi, ne vidi status preporučenog pisma koje očekuje.

Kada je reč o paketima ili ekspres pošiljkama (EMS), njihov status je moguće proveriti u svakom trenutku sa 190 zemalja sa kojima "Pošta Srbije" razmenjuje podatke. Praćenja registrovanih pismonosnih pošiljaka u međunarodnom poštanskom saobraćaju je, shodno aktima Svetskog poštanskog saveza, u osnovi dopunska usluga koja se pruža na relaciji između onih poštanskih operatora koji su se saglasili da je pružaju. Sa druge strane, naglašavamo da većina poštanskih operatora u svetu obavlja razmenu podataka o kretanju paketskih i EMS (ekspres) pošiljaka, budući da je kod paketskih i EMS pošiljaka jedan od parametara koji utiče na ocenu kvaliteta vršenja usluge i ocena kvaliteta razmene podataka za pošiljke prispele od drugih poštanskih operatora – kažu u Pošti.

Preduslov za praćenje poštanske pošiljke je da identifikator, odnosno prijemni broj sa bar-kodom, bude u skladu sa tehničkim standardima koje propisuje Svetski poštanski savez. Ovi prijemni brojevi za registrovane pošiljke koje koristi "Pošta Srbije" i pod kojima se sve registrovane poštanske pošiljke otpremaju u međunarodne poštanske tokove, usklađeni su sa navedenim standardom. Međutim, kako kažu u ovoj kompaniji, svi poštanski operatori u svetu nemaju razvijene sisteme za razmenu podataka i praćenje kretanja svih vrsta registrovanih pošiljaka koje se nalaze u njihovim tokovima.

Oni objašnjavaju da "Pošta Srbije" ne može da utiče na kvalitet razmene podataka drugih poštanskih operatora. Podaci o statusima pošiljaka poreklom iz Srbije, koje otpreme poštanski operatori zemalja odredišta, prikazuju se na sajtu domaćeg operatora.

Ukoliko tih podataka nema na našem sajtu, reč je o slučajevima kada odredišna zemlja te podatke nije otpremila "Pošti Srbije". Registrovane pošiljke koje stižu iz inostranstva sa identifikacionim brojem koji nije usklađen sa tehničkim standardom S10 (nestandardni bar-kod) i pošiljke sa oznakama koje ne postoje u našem unutrašnjem poštanskom saobraćaju (LX pošiljke) prelepljuju se lokalnim oznakama (koja je u sistemu uvezana sa originalnom oznakom) i statusi pošiljaka koje su na taj način dobile novi identifikacioni broj su na sajtu "Pošte Srbije" vidljivi u svim fazama prenosa i dostave pošiljke, a otpremaju se i zemlji porekla pošiljke – kažu u "Pošti Srbije".

Građani koji su poslali neke registrovane pošiljke, a podaci o njihovom kretanju nisu dostupni na sajtovima za praćenje, mogu da pokrenu takozvani potražni postupak na šalteru pošte i da na taj način dobiju zvaničnu informaciju o tome gde se nalazi njihova pošiljka.

Rok za pokretanje potražnog postupka je šest meseci (za preporučene pošiljke, pošiljke sa označenom vrednošću i pakete), računajući od prvog narednog dana posle predaje pošiljke, s tim da je to nemoguće učiniti ukoliko nije prošlo deset kalendarskih dana od prijema pisma ili paketa. Rok za pokretanje potrage za EMS pošiljkama je četiri meseca i to je moguće učiniti već sledećeg dana od predaje pošiljke. Većina zemalja koristi onlajn aplikaciju za rešavanje potražnog postupka, tako da se on završava u najkraćem roku -kažu u "Pošti Srbije".

Prema zvaničnim podacima iz ove kompanije, od početka 2017. godine, na osnovu sačinjenih potražnica pošiljalaca iz naše zemlje i dobijenih informacija da su pošiljke izgubljene, isplaćena je naknada štete za 97 pošiljaka (66 preporučenih, 21 paket i 10 EMS pošiljaka) na teret ovlašćenih poštanskih operatora zemalja odredišta kao i na teret avio-prevoznika.

Da bi se pratila pošiljka, potrebno je imati broj, odnosno kod za praćenje koji se dobija prilikom slanja. On se sastoji od dva slova koja označavaju vrstu pošiljke, devet cifara koji označavaju broj pošiljke i dva slova na kraju koja označavaju zemlju iz koje je pošiljka poslata.

Izvor: Vebsajt Politika, Jelica Antelj, 04.06.2017.
Naslov: Redakcija