Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRIVREDNA KOMORA SRBIJE DOBILA OVLAŠĆENJE DA OD 1. OKTOBRA 2016. GODINE IZDAJE DETAŠMANE ZA RAD U NEMAČKOJ DOMAĆIM KOMPANIJAMA KOJE IMAJU POTPISANE UGOVORE SA PARTNERIMA U TOJ ZEMLJI


Privredna komora Srbije (PKS) će od 1. oktobra 2016. godine početi da izdaje detašmane za rad u Nemačkoj domaćim kompanijama koje imaju potpisane ugovore sa partnerima u toj zemlji.

Detašmane je do sada izdavalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a 6. juna 2016. godine je to javno ovlašćenje prenelo na PKS.

Novu uslugu PKS po osvnovu javnog ovlašćenja predstavili su ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i predsednik PKS Marko Čadež.

Kako su rekli, kvota za ovu detašmansku godinu je predviđena za oko 2.770 naših radnika, a sada ih je u Nemačkoj agažovano oko 2.000.

Cilj je, kako su naveli, da se dobiju i veće kvote i što veći broj radnika angažuje.

"Ministarstvo prepoznaje PKS kao svog partnera budući da komora praktično okuplja sve poslovdavce u Srbiji. Ministarstvo može da izda odgovarajuća potrebna dokumenta, ali ne može da pomogne da neko nađe posao, predstavi negde drugde ono što se proizvodi", rekao je ministar.

On je naveo da je u Nemačkoj najviše anagžovano naših radnika iz oblasti građevinske industrije, te da se nada da će se kvota za angažman radnika u narednom periodu povećati.

Vulin je podsetio da je donet Zakon o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015 - dalje: Zakon) i da je prošle godine oko 1140 radnika otišlo na privremeni rad u inostranstvo.

Ove godine do kraja maja 160 poslodavaca prijavilo je više od 4.000 radnika da rade u inostranstvu.

"To pokazuje da su poslodavci prepozonali da je Zakon dobar, da pruža zaštitu i da treba da učestvuju u njegovoj realizaciji", rekao je ministar.

Čadež je rekao da je važno to što je Ministarstvo za rad odredilo PKS kao instituciju koja će od sledeće detašmanske godine izdavati rešenja kompanijama koje već imaju ugovorene poslove u Nemačkoj.

"PKS nastoji da preduzećima pruži što bolji servis kako bi se što više ljudi uključilo u sprovođenje ovih akata i prenošenje organizacionih poslova i kako bi rasteretili Ministarstvo", rekao je Čadež navodeći da PKS već nekoliko meseci pruža uslugu izdavanja detašmanskih viza za radnike.

On je naveo da je u PKS organizovala radnu grupu za preuzimanje ovog posla.

Čadež je podsetio da PKS nudi privredi paket usluga koje se odnose na informisanje o svemu što je vezano za slanje radnika, praćenje promene propisa u Nemačkoj, zajedničkog nastupa naših kompanija u Nemačkoj, kako bi se kvote maksimalno iskoristile.

"Pored građevinskih radika, želimo da povećamo i broj radnika koji se bave nekim drugim angažmanom, to nam je u interesu", poručio je Čadež.

On je precizirao da se detašmani ne izdaju pojedinačno radnicima već kompanijama koje imaju ugovorene poslove sa drugim preduzećem iz Nemačke.

Naše kompanije su veoma cenjene u Nemačkoj, rekao je Čadež i dodao da je cilj da se ispuni predviđena kvota, odobre još veće kvote i tako obezbedi još posla za građevinsku operativu.

Ovogodišnja kvota je 2.770 radnika i ona se definiše svake detašmanske godine, koja počinje od oktobra.

Sada je iskorišćeno 80 odsto te kvote i u Nemačkoj je angažovano naših 2.000 radnika.

Direktor jedne kompanije, koja je dugogodišnji korisnik detašmana, rekao je da prenos ovlašćenja za njihovo izdavanje PKS pojednostavljuje procedure jer će na jednom mestu moći da se obave svi poslovi koji su se ranije obavljali na više mesta.

Ta kompanija zapošljava oko 300 radnika i ima dogovorene poslove u Nemačkoj.

Sa Nemačkom je još 1989. Jugoslavija potpisala Sporazum o upućivanju radnika zaposlenih u domaćim firmama na privremeni rad na osnovu ugovora o izvođenju radova, a taj ugovor koji omogućava da srpski poslodavci na pojednostavljeni način upućuju zaposlene u rad u Nemačku obnovljen je 2001.godine.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 06.06.2016.
Naslov: Redakcija