Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

UREDBE ZA SPROVOĐENJE EKONOMSKIH MERA ZA SMANJENJE NEGATIVNIH EFEKATA PROUZROKOVANIH PANDEMIJOM KORONAVIRUSA: Odgovori na pitanja privrednika


Država je predstavila paket mera za podršku privredi i donela prateće uredbe o njihovoj primeni:

Pred vama su odgovori na pitanja koja su postavljali privrednici.

Pitanje: Ko sve može da dobije minimalac od države?

ODGOVOR: Korisnici mera su sledeći privredni subjekti: rezidentna pravna lica u smislu zakona kojim se uređuje oporezivanje dobiti (mikro, mala, srednja i velika preduzeća); rezidentni preduzetnici (preduzetnici, preduzetnici paušalci, preduzetnici poljoprivrednici i preduzetnici druga lica, u smislu zakona koji uređuje porez na dohodak građana); ogranci stranih pravnih lica i predstavništva stranih pravnih lica.

Navedeni privredni subjekti mogu da koriste mere (fiskalne pogodnosti i direktna davanja) ukoliko su pre 15. marta 2020. godine osnovani i registrovani kod nadležnog organa ili organizacije, odnosno ako su u navedenom periodu postali obveznici PDV.

Takođe, navedeni privredni subjekti mogu da koriste navedene pogodnosti ukoliko nisu počev od 15. marta 2020. godine pa do 10. aprila 2020. godine smanjili broj zaposlenih za više od 10 odsto ne računajući zaposlene na određeno vreme kojima je period na koji je ugovor zaključen istekao u navedenom roku.

Isplata minimalaca počinje 7. i 8. maja.

Na minimalac imaju pravo radnici koji su prijavljeni, u prevodu oni koji ne rade "na crno". Minimalac će biti uplaćen onima koji imaju ugovor o radu, ugovor na određeno ili na neodređeno vreme. Pritom se na isti način tretiraju zaposleni sa punim radnim vremenom, odnosno nepunim radnim vremenom, bez obzira da li je reč o zaposlenom na određeno ili neodređeno

Pitanje: Šta ukoliko poslodavac neće dobijeni minimalac da isplati radniku?

ODGOVOR: Kako bi se izbegle moguće zloupotrebe i mogućnost da poslodavci novac ne daju radnicima, država će minimalac uplatiti na novootvorene namenske račune poslodavaca sa kojih novac mora da bude isplaćen radnicima. Novac sa ovog računa nemoguće je prebaciti na redovne račune firme.

Država je predvidela i da, ukoliko poslodavac ne utroši dobijen novac, ta ista sredstva mora da vrati u državni budžet.

Cilj države je da na ovaj način svakom radniku obezbedi bar minimalac, a da li će poslodavac dobijeni novac dati kao dodatak na platu ili ne, njegova je volja.

Uredbom su predviđene i kaznene odredbe ukoliko poslodavac ne postupi po propisanim pravilima.

Pitanje: Da li lice koje sada otvori firmu ima pravo na novčanu pomoć?

ODGOVOR: Ne. Ovo pravo imaju samo privredna društva koja su osnovana pre 15.03.2020. godine.

Pitanje: Da li imaju pravo na pomoć preduzetnici koje su stavili svoju firmu u stanje mirovanja?

ODGOVOR: Preduzetnici mogu da koriste mere iz ove Uredbe ako su registrovali prekid obavljanja delatnosti najranije 15.03.2020. godine, ukoliko ispunjavaju sve ostale uslove propisane Uredbom.

Pitanje: Poslodavac je iskoristio paket mera za mart, april i maj koji će biti isplaćivani u maju za mart, junu za april, julu za maj. Kada počnemo sa radom da li to znači da će junska plata (koja ide od poslodavca) biti isplaćena sa majskim minimalcem od države?

ODGOVOR: Član 11. Uredbe propisuje da privredni subjekti u privatnom sektoru prihvataju korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja propisanih ovom uredbom podnošenjem Obrasca PPP-PD sa označenim datumom plaćanja 04. januar 2021. godine.

Privredni subjekti mogu da koriste fiskalne pogodnosti i direktna davanja propisana ovom uredbom:

- za sva tri meseca ukoliko Obrazac PPP-PD dostave do kraja aprila 2020. godine,

- za dva meseca ukoliko prvi put Obrazac PPP-PD dostave do kraja maja 2020. godine,

- za jedan mesec ukoliko prvi put Obrazac PPP-PD dostave do kraja juna 2020.godine.

Znači, član 9. Uredbe definiše iznos sredstava koja se dobijaju u maju, junu i julu, a ne i za koji obračunski period se sredstva koriste. Sredstva su strogo namenska i moraju se iskoristiti u mesecu u kome su dobijena. Najlogičnije je da se sredstva dobijena u maju iskoriste za isplatu aprilske zarade, u junu za isplatu majske zarade i u julu za isplatu junske zarade. Međutim, nema smetnji da se sredstva dobijena u maju iskoriste i za deo martovske zarade.

Pitanje: Ako sada odjavim radnju, frizerski salon, a prijavio sam se za minimalac, da li ću primati minimalac i ako nisam u radnom odnosu?

ODGOVOR: U skladu sa članom 3. Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti Kovid-19 fiskalne pogodnosti i direktna davanja mogu da koriste i preduzetnici, preduzetnici poljoprivrednici i preduzetnici paušalci koji su registrovali privremeni prestanak obavljanja delatnosti najranije na dan 15. marta 2020. godine.

Znači, ako odjavite radnju gubite pravo na pogodnosti, a ako registrujete privremeni prestanak obavljanja delatnosti imate pravo na pogodnosti iz Uredbe.

Pitanje: Može li poslodavac da ostavi novac koji je dobio za radnike na namenskom računu i da im ne isplati minimalac?

ODGOVOR: Cilj direktnih davanja predviđenih Uredbom je da se poslodavcu olakša obezbeđivanje sredstava za isplatu zarada zaposlenima, odnosno ukoliko je to moguće da se zaposlenima isplate zarade u višem iznosu od onog koji je ugovoren. Ukoliko poslodavac ne želi da koristi ovakve olakšice on nema obavezu da prihvati primenu mera.

Takođe, ukoliko poslodavac ne iskoristi primljena direktna davanja za isplatu zarade zaposlenima, nakon završetka primene mera u skladu sa Uredbom, neiskorišćeni iznos sredstava biće vraćen u budžet. Prema našem mišljenju ne postoji nijedan razlog da se primljena sredstva ne iskoriste za isplate zarada, odnosno naknada zarada zaposlenima.

Izvor: Vebsajt Blic, 05.05.2020.
Izvor iz vesti, Naslov: Redakcija