Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

DRUŠTVO SUDIJA SRBIJE: Poziv Visokom savetu sudstva


Imajući u vidu da ukidanje vanrednog stanja podrazumeva da se ljudska i manjinska prava ponovo ostvaruju u punom obimu, što zahteva uobičajeno funkcionisanje sudova u uslovima daljeg trajanja pandemije virusa COVID-19 i obezbeđenje uslova za bezbedno funkcionisanja pravosuđa u skladu sa odredbama Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) i Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016),

Kako bi građani imali jednak pristup sudu i mogućnost da ostvare pravo na jednaku zaštitu svojih prava i sloboda, 

Društvo sudija Srbije upućuje

P O Z I V

VISOKOM SAVETU SUDSTVA da, u skladu sa svojom nadležnošću, za naredni period tokom trajanja pandemije virusa COVID-19, imajući u vidu potrebu za opštim merama u cilju prevencije, sprečavanja širenja i smanjenja bolesti COVID-19:

 • formira radno telo koje bi koordiniralo sa nadležnim epidemiološkim službama i bilo blagovremeno i valjano obaveštavano o merama koje su neophodne i nužne za bezbedan rad sudova,
 • predloži mere i dā mišljenje o postupanju sudova, u skladu sa članom 13. stav 1. alineje 18, 20. i 21. Zakona o Visokom savetu sudstva ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 101/2010, 88/2011 i 106/2015), utvrdi opšte smernice za unutrašnje uređenje sudova, u skladu sa članom 70. stav 3. Zakona o uređenju sudova ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - dr. zakon, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 101/2013, 106/2015, 40/2015 - dr. zakon, 13/2016, 108/2016, 113/2017, 65/2018 - odluka US, 87/2018 i 88/2018 - odluka US), i dostavi ih predsednicima sudova, imajući u vidu veličine sudskih prostorija, neophodan broj sudskog osoblja i stranaka koje su obavezne da pristupe u konkretan sud, broj zaposlenih, stranaka, svedoka i drugih lica koja pristupaju u sud, te neophodnost održavanja mera fizičke distance, što podrazumeva uređenje:
  • načina dolaska na rad i odlaska sa rada zaposlenih
  • ulaska u sudsku zgradu zaposlenih i građana
  • boravka u sudskoj zgradi zaposlenih i građana
  • načina obezbeđenja prisustva lica koja su u kategoriji starijih lica ili pripadaju kategoriji ranjivih lica
  • tehničkih uslova održavanja suđenja u prvostepenom postupku
  • tehničkih uslova održavanja sednica veća i rasprava odnosno pretresa u drugostepenom postupku,
 • pozove Ministarstvo pravde da obezbedi smeštajne uslove, opremu i obezbeđenje sudova u aktuelnoj situaciji u skladu sa članom 70. stav 4. Zakona o uređenju sudova, a naročito da
 • zatraži dodatna budžetska sredstva za tekuće rashode sudova radi nabavke zdravstvene zaštitne opreme – maski, rukavica, vizira i slično, dezinficijenasa, i redovno dezinfikovanje sudskih prostorija.

O okolnostima načina rada sudova u uslovima postojanja epidemije/pandemije, a nakon ukidanja vanrednog stanja, potrebno je da Visoki savet sudstva obavesti širu javnost obraćanjem putem medija, ukazujući i na činjenicu da će postojeće okolnosti izvesno usporiti rad celokupnog pravosuđa.

Izvor: Vebsajt Društva sudija Srbije, 06.05.2020.
Naslov: Redakcija