Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA: 15. maj 2018. godine rok za prijavu godišnjeg poreza na dohodak građana


Građani čija su godišnja primanja u 2017. godini premašila 2.375.136 dinara treba najkasnije do 15. maja 2018. godine, kada ističe rok, da podnesu prijavu za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak.

Plaćanju godišnjeg poreza na dohodak podležu rezidenti Srbije koji su dohodak ostvarili u našoj zemlji i u drugoj državi, kao i nerezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Srbije, a čija su primanja bila veća od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u 2017. godini.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku prosečna godišnja zarada po zaposlenom u Srbiji isplaćena u 2017. godini iznosi 791.712 dinara.

Prošle godine Poreska uprava primila je ukupno 21.448 prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2016. godinu, a tada su obavezu imali svi oni koji su ostarili dohodak veći o 2.285.064 dinara, ili za 90.072 dinara manje nego što je limit za ovu godinu.

Najviše prijava podneto je od poreskih obveznika sa teritorije koju pokriva Regionalno odeljenje Poreske uprave Beograd - ukupno 15.111 prijave, zatim sa teritorije koju pokriva Regionalno odeljenje Novi Sad 3.950 prijava i teritorije koju pokriva Regionalno odeljenje Kragujevac 1.312 prijava.

Od 100 najvećih prijavljenih prihoda 75 odsto pripada obveznicima sa teritorije koju pokriva Regionalno odeljenje Poreske uprave Beograd.

Izvor: Vebsajt Blic, 04.05.2018.
Naslov: Redakcija