Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

EVIDENCIJA PRITUŽBI ADVOKATA NA POSTUPANJE SUDIJA, TUŽILACA I RADNIKA DRŽAVNE UPRAVE: U Registar Advokatske komore Beograda pristiglo 10 pritužbi


U Registru pritužbi na postupanje sudija, tužilaca i organa državne uprave Advokatske komore Beograda do sada je prispelo desetak pritužbi beogradskih advokata.

Ova evidencija nedavno je uspostavljena da bi se, ako nekada sudije, tužioci ili radnici u držanim organima požele da postanu advokati, znalo da li su se nekada ponašali nezakonito ili bahato prema advokatima i njihovim klijentima, i na osnovu toga procenjivalo da li su dostojni da se bave advokaturom.

"Kada se bude odlučivalo o nečijoj dostojnosti to se više neće činiti na osnovu neke trenutne pritužbe ili nečijeg sećanja, već pre svega na osnovu dokumentovanih tvrdnji koje su potkrepljene kako izjavama svedoka, zapisnicima sa suđenja ili drugim dokazima i zavedene u evidenciji", rekao je predsednik AKB Jugoslav Tintor.

Sve te činjenice će, pored drugih činjenica, kako je naveo, biti cenjene kod odlučivanja o upisu u imenik advokata, što će, kako smatra, unaprediti kvalitet tih odluka.

"Verujem da će advokati početi da dostavljaju svoje pritužbe, kojih je za sad desetak. Ali isto tako verujem da će ovo ostvariti i efekat na planu generalne prevencije i da će pre svega i oni koji su danas silni i moćni na određenim funkcijama, znati da ukoliko žele da uđu u advokatsku profesiju moraju da ispunjavaju uslove za to", napomenuo je Tintor.

Kada su u pitanju zloupotrebe ovog ovlašćenja, predsednik AKB kažeda jedna ili dve prijave advokata neće biti dovoljne da bi se neko diskreditovao i bio mu odbijen upis u imenik advokata, odnosno članstvo u komori.

"Ako je 25 različitih advokata podnelo pritužbu protiv jednog sudije ili tužioca zbog istog ili sličnog neprimerenog ponašanja, to je već značajna indicija o nedostojnosti", naglasio je Tintor.

Prema njegovim rečima, pritužba neće biti jedina okolnost, već jedna od mnogih okolnosti koje se cene kada se bude odlučivalo o dostojnosti kandidata da bude advokat.

Pritužba mora da bude podneta najkasnije u roku od 30 dana od konkretnog događaja, sa detaljnim opisom nezakonitih i bahatih postupaka i sa dokazima koji to potvrđuju.

Izvor: Vebsajt B92, 05.05.2018.
Naslov: Redakcija