Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Poverenik podneo predlog za ocenu ustavnosti Zakona o nacionalnom DNK registru


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti podneo je Ustavnom sudu Republike Srbije Predlog za ocenu ustavnosti člana 10 stav 3 Zakona o nacionalnom DNK registru ("Sl. glasnik RS", br. 24/2018 - dalje: Zakon).

Poverenik je, takođe, predložio Ustavnom sudu, da u skladu sa svojim ovlašćenjima, ukaže Narodnoj skupštini Republike Srbije na potrebu donošenja novog Zakona o DNK registru ili potrebu izmena i dopuna postojećeg Zakona.

Predlog za ocenu ustavnosti zasniva se na činjenici da je, uprkos vrlo jasnoj odredbi člana 42. Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006), kao i ranijem jasno i precizno izraženom stavu Ustavnog suda da se obrada podataka uređuje isključivo zakonom, zakonodavac propisao da se bliži uslovi za razmenu i prenošenje podataka iz DNK registra uređuju podzakonskim aktom Vlade. Takva odredba, budući da razmena i prenošenje podataka predstavljaju radnje obrade podataka o ličnosti, u direktnoj je suprotnosti sa navedenom ustavnom odredbom.

Ocenjujući, međutim, da samo oglašavanje i prestanak važenja člana 10 stav 3 Zakona nije dovoljno da bi se prava lica zaštitila u skladu sa afirmisanim standardima zaštite ljudskih prava, pogotovo onim u vezi sa obradom podataka u DNK registru, Poverenik je predložio Ustavnom sudu da posebnim mišljenjem skrene Narodnoj skupštini pažnju na pitanja koja je neophodno regulisati zakonom.

Poverenik je posebno naglasio da se to odnosi na:

- Uslove pod kojim se vrši upis i brisanje podataka u DNK registru, vodeći računa o tome da se mora praviti razlika između osumnjičenih, okrivljenih i osuđenih lica, te o vrsti i težini izvršenog krivičnog dela;

- Rokove čuvanja svih podataka u DNK registru koji ne mogu biti neograničeni kao što je to propisano odredbama 41, 43, 44, 45. i 46. Zakona o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova ("Sl. glasnik RS", br. 24/2018);

- Uslove pod kojima se vrši obrada podataka u DNK registru, a posebno uslove pod kojima se vrši upis i brisanje podataka iz registra o maloletnim licima i žrtvama izvršenja krivičnog dela;

- Razmenu podataka iz DNK registra sa drugim državama i međunarodnim organizacijama koja se može odvijati samo na osnovu zakona, tj. ratifikovanih međunarodnih sporazuma, koji imaju snagu zakona i deo su unutrašnjeg pravnog poretka, uz propisivanje jasnih pravila pod kojim uslovima se vrši takva obrada.

Poverenik je apelovao na Ustavni sud da bez odlaganja, u što je moguće kraćem roku, donese odluku po njegovom Predlogu, ukazujući da primena važećeg Zakona može imati i nesagledivo štetne posledice.

ZAKON O NACIONALNOM DNK REGISTRU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2018)

Rok za uspostavljanje Registra i donošenje podzakonskog akta

Član 10

Registar će se uspostaviti u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. 

Sve DNK laboratorije na teritoriji Republike Srbije su u obavezi da dostave Ministarstvu u elektronskoj formi DNK profile i identifikacione podatke koji su dobijeni za potrebe krivičnog postupka, utvrđivanja identiteta nestalih ili nepoznatih lica i leševa, kao i delova tela, kojima raspolažu na dan stupanja na snagu ovog zakona, a najkasnije u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. 

Način vođenja Registra i bliže uslove za razmenu i prenošenje podataka iz Registra propisuje Vlada, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Izvor: Vebsajt Poverenika, 04.05.2018.
Naslov: Redakcija