Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RAD RTGS SISTEMA, KLIRING SISTEMA I SISTEMA MEĐUBANKARSKOG I MEĐUNARODNOG KLIRINGA PLAĆANJA U DEVIZAMA U APRILU 2015. GODINE


U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u aprilu, za 20 radnih dana, realizovano je ukupno 15,4 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 4,2 miliona, ili 27,7%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 11,1 milion, ili 72,3%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 769.758, od čega se 556.926 odnosi na plaćanja u RTGS sistemu, a 212.832 na plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 4.550,7 milijardi dinara, a vrednost prometa u kliringu 32,7 milijardi dinara, ili 0,7% ukupne vrednosti. Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 227,5 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 1,6 milijardi dinara.

Tokom 11.130 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100%.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama, realizovano je ukupno 3.790 plaćanja, u vrednosti od 26.518.051,05 evra. Pomenuti sistem je radio bez zastoja, uz raspoloživost od 100%.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 5.5.2015.