Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ADVOKATSKA KOMORA SRBIJE: Vanredno stanje uvedeno na protivustavan način


Upravni odbor Advokatske komore Srbije smatra da je vanredno stanje u Republici Srbiji uvedeno na protivustavan način.

Odluka predsednika Republike, predsednika Narodne skupštine i predsednika Vlade kojom se proglašava vanredno stanje ne sadrži obrazloženje, zbog čega nije ni moguće utvrditi ispunjenost uslova za primenu čl. 200. st. 5. Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) tj. razlog zbog kojeg Narodna skupština nije bila u mogućnosti da se sastane.

Upravni odbor Advokatske komore Srbije poziva predsednika Narodne skupštine da sazove sednicu Narodne skupštine ili da građanima Srbije saopšti razloge zbog kojih Narodna skupština nije u mogućnosti da se sastane.

Ustav RS u čl. 200. st. 1. propisuje da vanredno stanje proglašava Narodna skupština i ovo pravo Narodne skupštine kao organa zakonodavne vlasti ne može biti suspendovano bilo kakvom odlukom organa izvršne vlasti.

Ljudska prava zajemčena Ustavom mogu biti ograničena samo ako ta ograničenja dopušta Ustav u svrhe radi kojih ga Ustav dopušta, u obimu neophodnom da se ustavna svrha ograničenja zadovolji u demokratskom društvu i bez zadiranja u suštinu zajemčenih prava.

Upravni odbor Advokatske komore Srbije ne osporava neophodnost ograničenja pojedinih prava građana u cilju efikasnog sprečavanja širenja epidemije i zaštite zdravlja i života građana, ali istovremeno insistira na doslednom poštovanju odredbi Ustava od strane organa izvršne vlasti prilikom donošenja odluka koja prava, u kojoj meri i na koji način mogu biti ograničena.

Advokatska komora Srbije u uslovima vanrednog stanja sa povećanom pažnjom prati donošenje i primenu svih mera koje nadležni državni organi donose i u skladu sa svojom društvenom ulogom reagovaće uvek kada oceni da je došlo do narušavanja pravnog poretka u meri koja predstavlja opasnost po funkcionisanje pravne države.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Srbije, 02.04.2020.
Naslov: Redakcija