Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA APV: Utvrđeni predlozi pet pokrajinskih skupštinskih odluka o donošenju prostornih planova posebne namene


Pokrajinska vlada je na sednici održanoj 5. aprila 2017. godine utvrdila predloge pet pokrajinskih skupštinskih odluka o donošenju prostornih planova posebne namene i uputila ih Skupštini AP Vojvodine na usvajanje.

Prvi predlog odnosi se na Banatsku magistralu, odnosno na putni koridor na državnom putu I reda br. 24 Subotica-Zrenjanin-Kovin. Takođe, radi uređivanja zaštićenih područja prirode na teritoriji AP Vojvodine, predloženo je donošenje i odluka o izradi prostornih planova područja posebne namene: revitalizacija kanala Begej, parkova prirode "Jegrička" i "Ponjavica" i predela izuzetnih odlika "Potamišje".

Pokrajinska vlada je ovlastila resorne pokrajinske sekretare da se, proaktivnom politikom prema lokalnim samoupravama na teritoriji Vojvodine, u njima obezbede mogućnosti da se poboljša položaj ratnih vojnih invalida i članova porodica palih boraca iz ratova od 90-tih i rata 1999. godine. Na taj način bi se pomoglo da se i ova ranjiva kategorija stanovnika izjednači, u pogledu određenih povlastica, sa ostalim korisnicima prava iz boračko-invalidske zaštite.

To se, pre svega, odnosi na to da lokalne samouprave i ovoj kategoriji stanovništva, u skladu sa mogućnostima, obezbede olakšice u ostvarivanju njihovih prava i obaveza u vezi sa visinom iznosa komunalnih usluga. Takođe, Pokrajinska vlada uputiće preporuku, a nadležni sekretarijati pružiće stručnu pomoć u definisanju olakšica u korišćenju i drugih usluga koje pružaju lokalna preduzeća, ustanove i organizacije.

Pokrajinska vlada donela je rešenje o imenovanju dr Negovana Stojšića, doktora medicine, specijaliste fizikalne medicine, rehabilitacije i reumatologije, za vršioca dužnosti direktora Specijalne bolnice za reumatske bolesti Novi Sad.

Izvor: Vebsajt Vlada APV, 05.04.2017.
Naslov: Redakcija