Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O NAČINU IZMIRENJA DOSPELOG DUGA PO OSNOVU NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA: Korisnici gradskog građevinskog zemljišta koji imaju dugovanja prema Direkciji mogu do 27. aprila 2017. godine da sklope ugovore sa ovom institucijom radi otpisa kamate


Korisnici gradskog građevinskog zemljišta koji imaju dugovanja prema Direkciji za gradsko građevinsko zemljište mogu do 27. aprila 2017. godine da sklope ugovore sa ovom institucijom kako bi im se otpisala kamata.

Kako kažu u Direkciji, više od 200 dužnika podnelo je zahtev za zaključenje ugovora od kada je u januaru Skupština Grada Beograda usvojila Odluku o načinu izmirenja dospelog duga po osnovu naknade za uređivanje građevinskog zemljišta ("Sl. list grada Beograda", br. 2/2017 - dalje: Odluka).

"Grad će na osnovu ugovora prihodovati više od 200 miliona dinara, a investitorima je omogućeno da plate svoje dosadašnje dugovanje sa ili bez popusta, uz otpis obračunate, a neplaćene kamate. U skladu sa Odlukom, zahtevi se mogu podneti do 27. aprila", navodi se u saopštenju.

Kako se navodi, ako investitor ima osnovni dug od dva miliona dinara i kamatu od 500.000, prema Odluci Grada, investitor koji podnese zahtev do 27. aprila stiče pravo na otpis 500.000 dinara kamate.

"Investitoru se daje i mogućnost da osnovni dug od dva miliona dinara plati do 27. maja sa popustom od 50 odsto. Ukoliko uplati milion dinara, prestaje da bude dužan Direkciji", kažu u Direkciji.

Oni napominju da time što dužnik plaća milion dinara, on nije u povlašćenom položaju u odnosu na one investitore koji danas pribavljaju građevinsku dozvolu i plaćaju doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta.

"Analiza jasno pokazuje da za iste kvadrate planiranog objekta, današnji redovni platiša plaća približno isti iznos doprinosa sa popustom, kao što i dužnik izmiruje nominalni dug sa popustom. Time se ne čini šteta budžetu grada, već naprotiv, obezbeđuju se sredstva koja stoje zarobljena u dugotrajnim sudskim postupcima, za koje nema garancije kada bi bili okončani", objašnjavaju u Direkciji.

Prema njihovim podacima, do sada je 215 dužnika podnelo zahtev za izmirenje duga, od kojih je jednom manjem broju već odgovoreno da nema pravo na dogovor jer je protiv njih već doneta pravosnažna sudska presuda ili su u stečaju.

S druge strane, kažu u ovoj instituciji, sa onim dužnicima koji imaju pravo na otpis kamate i plaćanje sa popustom, zaključeni su ugovori i do sada su naplaćena 162 miliona dinara.

Ukoliko se realizuju već dogovoreni ugovori, Grad će prihodovati oko 100 miliona dinara koji će biti naplaćeni po osnovu odluke o izmirenju dospelog duga, kažu u Direkciji.

"To su ozbiljna budžetska sredstva od kojih može da se izgradi nekoliko desetina kilometara kanalizacione ili vodovodne mreže", ističu oni.

U ovoj instituciji objašnjavaju da postoji i druga mogućnost, po kojoj se takođe otpisuje kamata, kada se osnovni dug plaća bez popusta na 12 rata, uz dostavljanje sredstava obezbeđenja, hipoteke ili bankarske garancije, a ističu da ovom odlukom nisu obuhvaćeni dužnici protiv kojih je doneta pravosnažna sudska presuda ili koji su u nekoj od faza stečajnog postupka.

"Najveći broj dugovanja nastao je u periodu od 2004. do 2011. godine, u vreme kada je tada važećom gradskom Odlukom bilo omogućeno da investitori plate samo 10 odsto ukupnog iznosa naknade i dobiju građevinsku dozvolu", kažu u Direkciji i napominju da je deo dugovanja nastao kao posledica finansijske krize ali i da ima onih koji su svesno mešetarili.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 05.04.2017.
Naslov: Redakcija