Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

FORUM SUDIJA SRBIJE: NEOPHODNO DONOšENJE PROPISA O UNIFIKACIJI SVIH PRAVILA O DOSTAVI SUDSKIH PISMENA, NEZAVISNO O KOM SUDSKOM POSTUPKU JE REč


Na dužinu sudskih postupaka i veliki broj starih predmeta utiče jedna naizgled banalna stvar - neuspešna sudska dostava tužbi, poziva i presuda. Kako kažu u Forumu sudija Srbije, neuspešna dostava samo jednog poziva produžava tok postupka i do četiri meseca. Uz to, stvaraju se nepotrebni troškovi.

Polovina dostavljača smatra da su naredbe sudija neodgovarajuće, kao i da u njima postoje greške. Poseban problem je što se u parnicama primenjuju paralelno dva zakona, koji imaju različite procesne odredbe.

- Po Zakonu o parničnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 49/2013 - odluka US, 74/2013 - odluka US i 55/2014) pozivar, ako treba da preda tužbu ili presudu, a ne nađe osobu na prijavljenoj adresi, može da ostavi obaveštenje i ta osoba ima rok od 30 dana da ih podigne u sudu. Ako je ne podigne, tužba se smatra uručenom - objašnjava sudija Nebojša Đuričić, predsednik UO Foruma sudija.

Po starom Zakonu o parničnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004 i 111/2009), po kom se i sad dostavljaju pozivi, tužbe i presude u svim predmetima započetim pre 2012. godine, pozivar mora lično da uruči pismeno, pa on ostavlja obaveštenje kada će sledeći put doći. I tako dok ne nađe traženu osobu, pod uslovom da je nađe. Upravo ovo je idealan način da stranke razvlače postupke dok ne zastare.

Slično je i kod izvršnog postupka. Paralelno postojanje dva zakona zahteva od pozivara da zna po kom od njih se poziv uručuje, kao i koju procesnu radnju bi trebalo da primeni.

- Forum predlaže da se donese propis o unifikaciji svih pravila o dostavi nezavisno o kom sudskom postupku je reč. Tačno je da zakon ne može da se primenjuje retroaktivno, ali u ovom slučaju menjaju se samo tehnička pravila koja će omogućiti brža i efikasnija suđenja - kaže Đuričić.

On pominje i probleme sa poštom i da je pozive iz Beograda teško uručiti u unutrašnjosti, jer pošta nema potrebne formulare koji bi omogućili ostavljanje obaveštenja da poziv može da se preuzme u sudu. Takođe, poštari rade do 12, kada je mali broj ljudi kod kuće. Pozivari uručuju tokom celog dana, ali njih je nedovoljno. Potrebno je poboljšati i komunikaciju između sudija i dostavne službe, posebno kad su u pitanju hitni predmeti.

Da bi videli kolika je razmera ovog problema, Forum je sproveo anketu u sudovima u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Beogradu. Čak 92 odsto anketiranih u dostavim službama smatra da je unapređenje moguće. Kao mere Forum predlaže edukaciju zaposlenih u dostavi (samo trećina je prošla neku edukaciju), unapređenje unutrašnjih procedura, izmene zakonskog okvira i poboljšanje materijalnog položaja.

- Potrebno je poboljšati komunikaciju između sudija i dostavljača, standardizovati naredbe za dostavu i učiniti ih jasnijim i razumljivijim za dostavljače - zaključuje Đuričić, i navodi da su rezultati ankete već poslati Ministarstvu pravde, a konkretne predloge poslaće čim bude formirana radna grupa za izmene zakona o parničnom i krivičnom postupku, koje se očekuju.

Poseban problem je dobavljanje adrese prebivališta osobe kojoj treba dostaviti poziv ili tužbu. Sud adresu mora pismeno da traži od MUP, pa nekad prođe i po mesec i po dok je ne dobiju. Ako bi sud imao uvid u bazu ovakvih podataka, kao što imaju notari, uz poštovanje Zakona o zaštiti podatakao ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012), postupci bi se ubrzali.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. Crnjanski Spasojević, 05.04.2016.
Naslov: Redakcija